1. Uluslararası Baskıresim Bienali

23 B izlenme  
4.11.2020

Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinde pek çok örneğini gördüğümüz uluslararası boyuttaki etkinlikleri ülkemizde de tasarlamak ve hayata geçirmek üzere IMOGA tarafından ortaya atılan bir proje ile başlayan ve Işık Üniversitesi ile işbirliği içinde organize edilen, İstanbul’un ilk Uluslararası Baskıresim Bienali, 59 ülkeden 824 sanatçının katılımıyla gerçekleşmiştir. 1704 eserden seçilen 340’a yakın özgün baskıresimi, bu sanata ilgi duyan sanatseverler ve özellikle de sanat eğitimi almakta olan gençlerimiz, 19 Eylül’den itibaren İstanbul’da, 15 Şubat’tan itibaren de Ankara’da izleyebileceklerdir.

Sanatın dönüştürücü ve var edici gücü, özellikle İstanbul gibi kültürel öncülük rolü üstlenmiş şehirlerde bir kat daha öne çıkmaktadır. İstanbul, dünya kenti kimliği ile yüzyıllarca zengin bir kültürel birikimi bünyesinde barındırmaktadır. 2008 yılında ilki gerçekleştirilen bu bienal, 2010 yılında İstanbul’un Avrupa kültür başkenti olması ile daha da bir önem ve anlam kazanacaktır.

Söz konusu bienalin, baskıresim alanında özelleşmesi ise bu bağlamda bir kat daha önem kazanmaktadır. Özellikle dünyada gelişmekte olan ekonomilerde, özgün sanat eserlerine ulaşılabilirlik, kültürel kalkınmanın çok önemli bir etkenidir. Baskıresim; son yüzyılın tüm Avrupa’da, Amerika’da ve Uzak Doğu ülkelerinde, gelişen ve değişen ekonomik yapısı içinde bu misyonu taşımış, sanatın kitlelere yaygınlaşmasına aracılık etmiş olan çok önemli bir alan olmuştur. Gravür, Taş Baskı, İpek Baskı, Ağaç Baskı gibi geleneksel baskı teknikleri, sanatçıların sanatsal yaratımlarını, kendi özgün dillerini ifade etmekte kullandıkları aracı tekniklerdir. Sanatsal heyecanlarını taşıyan, geniş ve dinamik yaratı imkanları sunan, çağın teknolojik gelişimi ile paralel bir gelişim kaydedebilmiş olan bu baskıresim yaratım teknikleri sanatçıların tercihini kazanmış, kullanıldıkça, sanatsal yaratıcılık ile gelişmiş ve boyut kazanmıştır.

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin