Antik çağdan modern yaşama; Cem Sağbil

37 B izlenme  
31.10.2020

İstanbul`da iç mimarlık ve endüstri tasarımı eğitimi gördükten sonra 1980`lerin başında yerleştiği Stuttgart`ta mimarlık ve seramik gibi farklı dallarda gözlem ve uygulama yönünde geniş bir yelpazede bilgi ve becerisini genişletmiş, çini ve boyaresim, metal heykel ve nihayet bronz heykel dalında yoğunlaşan çalışmalara yönelmişti Cem Sağbil. Böyle bir açılım, özellikle sanat malzemesini tanıma ve kullanma olanakları açısından büyük fırsatlar sağladı ona. Tür ve malzeme farklılığını, kesin tercihler yapmadan uygulama şansı getiren, böylece bir teknolojiden ötekine atladıkça yeni bakış açıları kazandıran bu perspektif, Cem Sağbil`in kendine sınır tanımayan kimliğiyle de örtüştüğünden, yararlı sonuçlar verebiliyordu. Son yıllarda çalışmalarını, Stuttgart`ın yanı sıra İzmir`e kaydırması, Muğla, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde birbiri arkasına sergiler yapması, çalışma temposunu da hızlandırdı doğal olarak. Bu sergilerde yer alan işleri, Cem Sağbil`in güncel yaşam ve mitoloji arasında geçişimsel değerler arayışına yönelik tavrına, ister istemez kesinlik kazandırmaktaydı. Sağbil`in Anadolu`daki kültürel birikimlerle diyalog kurmasına da etken oluyor, ayrıca kadın imgesi çevresinde odaklanan çözümleyici bakışına yeni bir renk katıyordu bu tavır.

1958 Zonduldak Kandilli’de doğdu
1970-1976 Orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı
1976-1979 İstanbul GüzelSanatlar Fakülte- si’nde İç Mimarlık ve Endüstri Tasarımı okudu.
1979 Almanya’nın Stuttgart şehrine yerleşti
1979 - 1982 Stuttgart’ta kurulan Türkay Sanat Galerisi’nde sanat ve teknik danışmanlığı yaptı
1981 Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisi’nde, Prof. U. Gunther’in yönettiği Seramik ve Heykel Bölümü’ne girdi
1982 İlk atölyesini Stuttgart’ta kurdu. Kolping Haus, Volkshochschule, Jugendhäuser’de özel sanat ve seramik dersleri vermeye başladı
1982 - 1984 Dışarıdan devam ettiği Stuttgart Üniversitesi’nde aldığı mimarlık dersleri sonrasında, 1984 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mimar Hasan Fatty’nin teknolojisini uygulayarak, Alman mimar ve sanatçıların katkısı ile “Doğal Kerpiç Evler“ seminerini gerçekleştirdi
1988 Stuttgart Güzel Sanat Akademisi’ndeki öğrenimini Prof. G. Spanulo eşliğinde tamamladı
1991 Stuttgart’ta kurduğu yeni atölyesinde çini ve yağlı boya resim, ağaç, seramik, metal vb. malzemelerin yanı sıra ağırlıklı olarak bronz heykel çalışmalarına başladı
2001 İzmir Bornova’da BronzHane adlı atölye ve dökümhaneyi kurdu, halen çalışmalarını Stuttgart ve İzmir’deki atölyelerinde sürdürüyor.

Yapımcı: Jean-Paul Kapudağ
Kamera: Mehmet Arslan
Sunucu: Demet Ortaç
Yönetmen: Emre Ürkütlüoğlu

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin