d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

İstanbul'un Farklı Yüzü - Nihat Evren Derman

39 B izlenme  
3.11.2020

1981 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına babası Ressam Hüseyin Cahit Derman ile başladı. 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nü başarı bursu ile bitirdi. Sanatçı 2001–2008 yılları arasında Özdemir Altan, Ergin İnan, Mustafa Ata ve Zahit Büyükişleyen atölyelerinde çalıştı. Derman, yapıtlarında İstanbul’un yalnızca karakteristik yüzünü değil, bilinmeyen mekanlarını, şehir-klasik otomobil-alacakaranlık temaları ile tuvallerinde bir araya getirmektedir. Çağdaş romantik sanat akımının temsilcilerinden olan Derman klasik desen ve modern renk anlayışını resimlerinde bir araya getirerek eklektik yöntem ile kompozisyonlar kurgulamaktadır. Sanatçının resimlerinde mekan-figür ilişkisi dikkat çekmektedir. Figüratif kompozisyonları tercih etmesine karşın, mekan duygusu ön planda görülür. Sanatçının resimleri imgesel kurguya sahiptir, ele alınan mekanlar belgesel niteliktedir. Sanatçının yapıtları yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer almaktadır. Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Derman’ın serigrafi, litografi, gravür, fotoğraf, seramik, heykel ve iç mimari çalışmaları bulunmaktadır. Sanatçı, tablo restorasyonu çalışmalarını 2000 yılından itibaren sürdürmektedir. Türk resim sanatı tarihinde, klasik üslupta yorumlanmış sportif temalı ilk çalışma “Yüz Yıllık Gurur, Yüz Yıllık Rüya… Beşiktaş J.K.” (2006) Derman’ın imzasını taşımaktadır.

He was born in İstanbul 1981. His artistic career has been inspired by his father, Hüseyin Cahit DERMAN. In 2008 He graduated from Yeditepe University , the Faculty Of Finearts , the Plastic Arts department with the scholarship granted to high achievers. Between 2001-2008 , Derman continued his study in ateliers of Özdemir Altan, Ergin İnan , Mustafa Ata and Zahit Büyükişleyen. In his compositions , not only does he use the characteristical face of İstanbul , but He also combines unknown places of İstanbul and theme of the city , classical automobiles and dusk on his canvas. Being one of the representatives of contemporary romantic art trend , Derman composes his Works with eclectic method by combining classical figures and modern colors. In his paintings we can notice place and figure relation inspite of prefering figurative compositions , his sense of place stand forward.His paintings have an imaginative settings and places he has used include documentary quality. Derman’s works have been exhibited in museums, national and international special collections. Continuing his works in İstanbul , Derman also has work of serigraphy , litography , gravure , photography , ceramic , sculpture and interior design. Since 2000 , Derman has continued work on restoration of paintings. In Turkish painting art , He has signed the first painting having a sportive theme with a classical style namely of “A Hundered Years Of Honour , A Hundered Years Of Dream Beşiktaş JK” (2006).

Devamı

Seçtiklerimiz