f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Ada Uzundede | Bâcıyân-i Rûm | Galeri Selvin Arnavutköy

126 B izlenme  
14.04.2023

Ada Uzundede

Bâcıyân-i Rûm

13 Aralık 2022 - 13 Ocak 2023

Galeri Selvin Arnavutköy 

Ana Tanrıçanın doğduğu ve doğurduğu topraklar üzerinde durmak, tapınmayı tapınılanın üstünlük mertebesinden ziyade, aidiyet ve kabul edilmenin sıcak hissine bırakır. İşte bu Ana olanın bahşettiği merhamet ve kudret insanın ruhunda ve nefsinde aynı anda dolaşır. Nefes aldığımız bu yerde ana tanrıçayı her insanda görüyorum. Gördüğüm ilahi güç, fethetmek ve üstün gelmek için değil,yaşatmak ve korumak için var olankudret ve adaleti sağlamak için var olan merhamettir. 

Bacıyan-i Rum tam da burada bir savaşçı kadın topluluğu olarak karşımıza çıkar. Hayır, onlar savaşçı kadın topluluğu değildir. Onlar Anadolu’nun kadınlarıdır. Bin yıllardır burada yaşayan ve bereketin temsili, hayatın ve varoluşun vulvası olan dişiliğin ismi bilinenleridir. Onlar savaşmak için değil.. korumak ve yaşatmak için var olmuşlardır. Günümüze kadar kanlarını bizim kanlarımıza karıştırıp var olmaya devam etmektedirler. Bu ana tanrıça tarafından bize bahşedilen kudret ve merhametin gücü zamanla dayatmalarla baskılanmış, sinemizin derinlerine sirayet etmiş olsa da bizimle buradalar ve uyanmayı bekliyorlar.

Anadolu’da yaşayan bütün tanrıçaların izleri bakışlarımızda ve ruhumuzda sessiz sedasız bu uyanışı beklerken,unutulmaya yüz tutmuş dişil ruhu, Bacıyan-iRum bizim için korumuş ve kutsamıştır. Gördüğünüz her tanrıça, yaşamış ve yaşıyor olan her kadının kudretine ve merhametine adanmış birer adaktır. 

Sergi 13 Aralık - 13 Ocak tarihleri arasında Galeri Selvin Arnavutköy'de ziyaret edilebilir.

Devamı

Seçtiklerimiz