3a7e4156-a51b-4e86-8628-bf6c58d1ed0d.jpeg

Alpin Arda Bağcık | “Paranoid Fanteziler, Sahici Entrikalar” | Zilberman İstanbul

132 B izlenme  
10.06.2022

Alpin Arda Bağcık

“Paranoid Fanteziler, Sahici Entrikalar” 

26 Şubat – 30 Nisan 2022

Zilberman İstanbul

 

Zilberman İstanbul, Alpin Arda Bağcık’ın “Paranoid Fanteziler, Sahici Entrikalar” başlıklı kişisel sergisini duyurmaktan mutluluk duyar. Sanatçının Zilberman’daki dördüncü kişisel sergisi 26 Şubat – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Mısır Apartmanı’nın üçüncü katındaki ana sergi mekânında izlenebilir.

Paranoid Fanteziler, Sahici Entrikalar insan sağlığı üzerine kurulan komplo teorilerine yoğunlaşıyor. Sanatçının önceki çalışmaları bilgi üretiminin hızını ve sahiciliğini medya, iktidar ve güç ilişkileri üzerinden sorguluyor ve hakikat sonrası döneme işaret ediyordu. Bu sergide ise, hakikat sonrası çağın bir getirisi ve önemli bir kolu olarak kabul edilen komplo teorilerini odağına alıyor. Paranoid fanteziler komplocuların insan sağlığı hakkında ortaya attıkları hayal ürünü hipotezleri veya sağlık endüstrisine duydukları şüphe sonucu öne sürdükleri savları ötekileştiren, hatta yermeye varan yaklaşımın altını çizer. Sahici entrikalar ise kapitalizmin nüfuz ettiği sağlık endüstrisinde, şüphe uyandıran ticari manevralarla oluşan günümüzdeki belirsiz atmosfere işaret eder. Her iki durum da sağlık meseleleri hakkında toplumun yaşadığı kaçınılmaz güvensizlik hissine dikkat çeker.

Günümüzde COVID-19’la ivme kazanan komplo teorileri güncel kişi ve olayları da içine katarak ilerlemesiyle içinden çıkılmaz bir karmaşıklığa bürünmüştür. Bağcık gerçeğe yakın olan veya gerçeğin uzağına düşen birçok savın arasında, insanın bir hakikate bağlanma ihtiyacını politik, psikolojik ve sosyolojik yönleriyle sergiye taşır. Bu çerçevede sanatçı mutlak ve nesnel gerçeklik anlayışını sorgulayan ve her türlü bilginin kesinlik ve genel geçerliğinden şüphe eden bir yaklaşıma konumlanır. Diğer bir deyişle, Bağcık hararetli biçimde komplolar üretenler ile komploların birer safsatadan ibaret olduğunu düşünen grupların tam ortasında durur ve izleyiciyi de bu noktadan bakmaya davet eder.

Devamı

Seçtiklerimiz