d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Altan Çelem | Günlük II | Milli Reasürans Sanat Galerisi


85 B izlenme  
3.11.2020

Altan Çelem

Günlük II

1-31 Mart 2018

Milli Reasürans Sanat Galerisi

Almanya doğumlu Altan Çelem, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans eğitimi, yine aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ise yüksek lisans öğrenimi gördü.

Altan Çelem, çağdaş Türk resim sanatında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Yapıtlarında günlük yaşam halleri resmin sunduğu olanaklarla tek düzelikten uzak bir yolla temsil edilir. Onun temsiliyeti tarzı kaba bir yansıtmacılıktan uzak, sağlam bir kurgu ile gerçekleşirken renge dair deneysel girişimlerde izleyicinin dikkatini çeker. Pentürün sağlayacağı serüvene kucak açan ve her yeni motifle kurgulamalara gebe kalınabileceğine inanan Çelem, varolanları özümser ve kendine özgü bir duyumsayış ile birleştirir. Çevresinde yer alan maddi ve manevi kültür varlıklarına yalın yaklaşımı Altan Çelem’in değer verdiği pratik dünyayı oluşturur. Ayrıca varlıklarına kendisinin karar verdiği “şeyleri” tümler. Sanatçı bu varlıklarla ister ilişki içinde olsun ya da olmasın ister değer versin veya vermesin her biri kendi biricikleri içerisinde vardırlar.

Millî Reasürans Sanat Galerisi için iki seneyi aşkın süredir ürettiği resimlerinde yukarıdaki özelliklerinin yanısıra sergi için bir yazı kaleme alan Ali Gazi’nin değindiği noktalar da dikkat çeker: “Altan Çelem, “Günlük II” başlıklı sergisinde çeşitli yönlere doğru açılıp gelişen bir yapıtlar bütünüyle karşımızda. Gerek son dönem çalışmaları gerek kariyerinin farklı dönemlerinde mekan olarak kente, yaşam olarak burada varlığını sürdüren insan tiplemeleri ve ilişkilerine günümüzü biçimlendiren öğelerle bakabilen Çelem, eserlerini bu bakışın duyarlılığıyla şekillendiriyor.

Çelem üslubunu manzaralardan, figürlere dek mekan ve zaman içinde belirip kaybolan görünümlere tanıklık eden bir keskinliğe taşıyor. Kaçınılmaz olan bu tanıklık, zamanı gündelik hayattan kent kültürüne, mekan algısından ruh-beden ilişkisine kadar geniş bir çerçeveden ele alan ve “modernizmin efendisi” diye anılan ünlü Fransız düşünür Henri Lefebvre’nin söylemlerine konu edindiği eksene yaklaştırıyor. Özünde çizgisel ve döngüsel zaman ayrımının akış biçimlerinin farklılığına dayalı bu anlayış, Çelem’in eserlerinde yaptığı gibi modern insanın çağına bakış atmaktan çekinmiyor. Bu bakışa Çelem’in eserleri rehberliğinde girdiğimizde başka unsurlar kadar karşılaştığımız “kentsel dönüşüm” oluyor. 21. yüzyılla birlikte başta İstanbul olmak üzere tüm kentlerin rant endeksli politikalarla “kentsel dönüşüm” adı altında geri dönülmez bir biçimde değiştiğine şahit oluyoruz. Çok tartışmalı bu süreçle yıllardır kesintisiz ve derinden yok edilense kente taşarak, kültürel miras, yaşama biçimleri, insan malzemesi ve hatta kişisel-toplumsal belleğimiz oluyor. Çelem’de eserlerindeki “bakış”ı sürekli “akış” halinde olan değişim an ve mekanlarına kurgularken, güncel bir tanıklığı gerçekleştiriyor.

Bu tanıklığı sanatçının, pratiğini bir “günlük” gibi akıtmasıyla da okuyabiliriz. Tuvalini sürekli akışkan bir zamanın güncesi olarak gören Çelem, kelimeler yerine kendine özgü teknik ve boya kullanımı ile ortaya koyduğu bir disiplinle tutuyor güncesini.

Altan Çelem’in “Günlük II” adını taşıyan sergisi 1-31 Mart 2018 tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz