cda6e381-b82b-4a28-8a9f-2e586e932f78.jpeg

Aslı Işıksal & Erdal Ateş | Par-ça-la-n-ma | KRANK Art Gallery

129 B izlenme  
19.01.2023

Aslı Işıksal & Erdal Ateş

Par-ça-la-n-ma

12 Ekim- 10 Aralık 2022

KRANK Art Gallery

KRANK Art Gallery 12 Ekim- 10 Aralık  tarihleri arasında Aslı Işıksal ve Erdal Ateş’in “Par-ça-la-n-ma” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçı Aslı Işıksal karışık teknik üretmiş olduğu heykelleri ile yer alırken, sanatçı Erdal Ateş ise tuval üzerine karışık teknik eserlerini galeri duvarına yerleştiriyor. İki sanatçının bağımsız görsel anlatılar yaratma denemesi olan bu sanat projesinin karşılıklı yaratım süreci ve pratikleri iki sanatçının atölye buluşmaları, sohbetleri ile şekilleniyor.

Sanatçının görsel anlatı uğraşısında anlatının bir varlık/nesne olarak yaratım pratiğindeki kurgusal boyutuyla hemhâl olma hâli plastik yapıların, imgelerin doğasının bir sonucudur. Bir taş, kil, kâğıt, farklı fiziksel, kimyasal müdahalelere uğrarken, başkalaşırken özünü korusa da bambaşka evrelere, noktalara sıçrar ya da konumlanır. Bu durum teknolojik üretim ve sanatsal yaratım bağlamında benzerlik taşır. Bir kütük nelere gebedir: Bir masa, bir kayık, belki bir heykel... Sanatsal yaratımın özü her türlü müdahale üzerine kuruludur. Çoğu zaman içsel dürtülerle/müdahalelerle kurgulanır dışsal müdahale ile pratik sürece kavuşur.

Yapmak-bozmak, yapmak-yok etmek sanatçıyı yaratım odağında deneyimlemeye götüren bir praksis. Bunun da temel itkisi, sezgi ve güdüler...

Görünmezi görme, "başkalaşacak olan"ın başkalaşımına bir yolculuk, bir tanıklık...

Her ne kadar yıkma, yırtma, kırma, bozma olumsuz çağrışımlar, demoralize edici duygulanımlar taşısa da sanatsal anlamda tüm bunlar bir bakıma olmazsa olmazdır, her şeyden önce bir yüzleşmedir. Bir anlatıyı yaratma sürecinde ve pratiğinde sanatçının kendisini sınamasına, gerçekleştirmesine giden bir yol(culuk). Balzac'ın Gizli Başyapıt'ı bu minvalde yok edici ve de var edici içe, kendine, öznel bir yolculuktur.

Devamı

Seçtiklerimiz