f7c849f2-0101-48db-a188-b74f67246675.jpg

Aydın Ayan | 45+1 Zamandizin ve Seçki | Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

96 B izlenme  
2.11.2020

Aydın Ayan

45+1 Zamandizin ve Seçki

12 Ekim – 10 Kasım 2018

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi

Usta Sanatçı AYDIN AYAN’ ın “45+1 ZAMANDİZİN VE SEÇKİ” konulu Resim Sergisi  12 Ekim-12 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacaktır.

Ayan’ın sergisinde “Geçmişe Dönük/Retrospektif”  “Seçki” nitelikli 100’ü aşkın yapıt sergilenecektir.

45.Sanat Yılını 2017’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi “Beş Kubbe Salonu” nda açtığı sergi ile kutlayan sanatçı bu yıl “45+1 ZAMANDİZİN VE SEÇKİ”  konulu sergisi ile Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne konuk olacak , ve sergisine ilişkin bir de katalog yayımlanacaktır.

Sergideki   resimler, ”İnsanın Doğaya Ettiğidir”, “İnsanın Hayvana Ettiğidir, “İnsanın İnsana Ettiğidir” ana başlıkları altında toplanabilecek doğa, yaşam, insan merkezli figüratif bir yaklaşımın ürünleridir.

Bu temel   izleklerde  Ayan, bazen gerçeğin peşinden gider, bazen protest nitelikli bir resimle baş kaldırır, bazen bir sır perdesinin arkasından sızan bir ışık gibi simgesel işler yapar, bazen felsefi  bir söylemin peşine takılır, bazen en yalın biçimiyle doğaya yönelir, bazen tarih-tarif resimlerinde yaptığı gibi çok katmanlı estetik bir düşünsel  yaratış süreci içine girer, “Sır” ile “Büyülü Gerçek” arasında tutkuyla dolanır durur.

Sanatçıyı, “sırtındaki kaya” yı tepeye taşımaya çalışan bir “Sisyphos” olarak niteleyen  Ayan’ın sanatı için Larousse  Büyük Lügat ve Ansiklopedi  “Resimlerinde gerçekçi bir figür yorumuyla çağdaş ve etkili bir anlatım görüldü”,  Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi  “…hemen her resminde insanı ele alır. Bu ele alış her kez doğrudan insanı resmetmek biçiminde olmasa bile anlattığı gene insandır,” Time Out, London’s  Weekly  Guide ise “Türk  Sanatçısı Aydın Ayan’ın totaliter rejimlerin baskısını irdeleyen figüratif yağlıboya ve baskı resimleri..”  yorumu yapılır.

Aydın Ayan,1953 yılında doğdu, İstanbul  Devlet Güzel  Sanatlar  Akademisi Yüksek resim bölümü”nde öğrenim gördü (1972-1977). Bitirdiği Bölümde 1979’da Asistan, 1990’da Doçent, 1998’de Profesör oldu. British Council bursu ile İngiltere’de (1986-1987), Eisenhower Exchange Fellowship ile ABD’de (1993) inceleme, araştırma ve sanatsal çalışmalar yaptı.

Yurtiçi ve yurtdışında 40’a yakın kişisel sergi açtı ve üç yüzü aşkın karma sergiye katıldı.

İlki şiir dalında (1971),sonuncusu Moskova İmparatorluk Sanat Akademisi  Onursal  Üyelik ”Sanata Katkı” Ödülü (2013) olmak üzere toplam on dokuz ödül sahibidir.

Ayan’ın yurtiçi ve yurtdışında çeşitli müzeler ile özel ve tüzel kurum koleksiyonlarında yapıtları yer almaktadır.

Ayan, eğiticilik yaşamı boyunca  kurumunda, Resim Bölümü Başkanlığı, Rektör Yardımcılığı, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi  Müdürlüğü gibi görevler yapmıştır.

Ayan’ın sanatına ilişkin yazılmış ve yayımlanmış çeşitli kitapların yanında kendi  yazdığı ya da editörlüklerini  yaptığı altı kitap bulunmaktadır.

Ayan hakkında, metnini Ahmet Oktay’ın yazdığı “Aydın Ayan” , metnini Kıymet Giray’ın yazmış olduğu “ Aydın Ayan” ve editörlüğünü  Sanatçının kendisinin yaptığı, çok sayıda sanatçı ve sanat yazarının metinlerinden oluşturulmuş “Aydın Ayan”  “Sisyphos’un Direnci”  ile “Sır ve Büyülü Gerçek”  başlıklı yayınlanmış, kapsamlı kitaplar bulunmaktadır.

Ayan MSGSÜ’ deki eğiticilik görevinin yanında sanatsal çalışmalarını İstanbul  ve Şile’deki atölyelerinde sürdürmektedir.

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz