d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Azade Köker | Çözülüş | Elgiz Müzesi

116 B izlenme  
5.11.2020
Azade Köker
"Çözülüş"
9 Ekim - 7 Ocak 2015
Elgiz Müzesi


Elgiz Müzesi, 9 Ekim 2015-7 Ocak 2016 tarihleri arasında Azade Köker’in sergisine ev sahipliği yapıyor.
Sanatçı eserlerinde doğanın kentleşme ile tahrip edilmesine karşın bu sürece direnişi üzerinde yoğunlaşıyor. Azade Köker’in ‘Entkettet – Çözülüş’ sergisinde daha önce Türkiye’de sergilenmemiş karışık teknik ve kağıt çalışmaları ile yeni yaptığı mekan odaklı enstalasyonları müzede sanatseverlere sunuluyor.
“Bir süreçten diğer bir sürece bağlanan koca bir zincirin halkaları bazen çözülür ve yere düşüp yığılır, düşünceler akışını kaybeder, zaman ve mekan bağlantıları kopabilir, bütün bunlar bir son anlamına gelebilir.
Ama bu son belki de bir alışılmışa, bir ezbere olan bağımlılığın sonudur.
Güzel olan her şeyin akışı ve sürekliliği de, bağımlı olmanın bütün esareti ve olumsuzluğu da bunları taşıyan zincir halkalarının gücü kadardır.
Yaşam zinciri ve esaret zinciri.
Ç ö z ü l ü ş sergisi birbirine zıt bu iki oluşumun sorgulanmasını ister.”
Azade Köker, Ağustos, 2015  

Müzik:Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz