Bir An İçin / For A Moment - Sümer Sayın

18 B izlenme  
14.01.2021

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde lisans ve Oslo Güzel Sanatlar Akademisi’nde master eğitimini tamamlayan 1985 doğumlu Sümer Sayın Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “Bir An İçin / For A Moment” ile 28 Ocak – 29 Şubat tarihleri arasında art ON’da.

Kinetik enstalasyon, çizim ve animasyon gibi çeşitli mediumlarla işler üreten sanatçı, bu sergisinde belirsizlik, olasılıklar, görecelik ve umut kavramlarının çakıştığı anlara odaklanıyor. ‘Bir An İçin’ söylemi anın kısalığına bağlı olarak yanılgı kavramını çağrıştırmasının yanı sıra, uçucu bir anın zihinde belirgin bir iz birakabilmesi düşüncesini de akla getiriyor.


Sanatçı belirsizliğin yarattığı zihinsel olasılıkları ele alırken, sistemleri yapıbozuma uğratarak süreç içerisinde yeni algıların meydana gelişine imkan tanıyor. Olasılıkları düşünmenin bazen kuruntulu bazense umut verici olan yapısı birbirini takip eden ya da üst üste binen farklı anlarda bir araya geliyor.

Dengeyi sabit bir konumdan çok farklı şartlarda yeniden kurulabilecek bir denklem olarak öneren sanatçı, yeniden kurulma sürecindeki kırılgan yapıyı araştırıyor.


Sümer Sayın’ın “Bir An İçin / For A Moment” isimli ilk kişisel sergisi 29 Şubat tarihine kadar art ON the Gallery’de ziyaret edilebilir.
Sümer Sayın was born in 1985. After graduating from Faculty of Fine Arts, Painting Department at Marmara University, she received her master’s degree from Oslo Fine Arts Academy. Sayın’s first solo exhibition in Turkey “For a Moment” will be on display art ON between 28 January-29 February.The artist working with various media such as kinetic installation, drawing and animation, in her exhibition, focuses on the moments when the concepts of indefiniteness, probabilities, relativity and hope intersect.As it implies the shortness of an instance, the phrase “For a Moment” associates with the concept of illusion. On the other hand, it makes one consider the idea that a volatile moment may indeed leave a definite trace in mind.
 Re-considering the mental probabilities that indefiniteness creates, she deconstructs the systems; thus, allows new perceptions to arise within the process.


However, pondering on such probabilities may sometimes be delusional; yet at other times it could be hopeful. This dilemmatic nature of the activity is put together in successive or layered moments. Sayın considers the balance as some sort of an equation which could be reformulated under different circumstances rather than a constant position and explores the fragility in the process of re-construction.Sümer Sayın’s first solo exhibition “For a Moment” can be visited at art ON the Gallery until 29 February.

Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin