fc65e6ef-3639-4cc5-a744-3d40f1cd8923.jpg

Doğa, Bahçeler, Düşler | Arkas Sanat Merkezi

126 B izlenme  
23.10.2021

Doğa, Bahçeler, Düşler

7 Eylül 2021- 30 Ocak 2022

Arkas Sanat Merkezi

Doğa ile sürekli bir etkileşim içerisinde olan insan, bu uyum sayesinde varlığını sürdürebiliyor. Arkas Koleksiyonu’ndan eserlerle oluşturulan “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi de; doğa, bahçe ve insan arasındaki bütünlüğü sanat aracılığıyla yeniden gündeme getiriyor. Arkas Sanat Merkezi’ndeki sergi, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan döneme ait doğayı yücelten çalışmalara yer veriyor. Doğanın henüz insan tahribatına uğramadığı dönemlerde üretilmiş eserleri bir araya getiren “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi, insanın doğanın bir parçası olduğunu ve ancak doğayla var olabileceğini hatırlatma amacı taşıyor. Kendini sürekli olarak yenileyen doğa, canlı ve cansız varlıkları kapsıyor. Var olduğu günden bugüne doğa ile sürekli bir etkileşim içerisinde olan insan, bu iletişim ile varlığını sürdürebiliyor. Doğadaki varlığını gözlemleyerek hayatını anlamlandırmaya çalışma sürecinde kendini ifade çabaları da sanatı oluşturuyor. Doğa, sunduğu sınırsız sayıda şekil ve form ile tarih boyunca insanoğluna sanatsal üretimin en büyük ilham kaynaklarından birini sunuyor. Doğanın insan tarafından kurgusal bir yaşam alanı olarak tasarlamış parçası olan ve bir doğa sanatı olan bahçe, pek çok kültürde cennet olgusu ile ilişkilendirilmiş bir mutluluk mekanı olarak kabul ediliyor. Michel Foucault’nun ifadesiyle, “Bahçe, dünyanın en küçük parçasıdır ve aynı zamanda tüm dünyadır. Bahçe, Antik Çağ’ın başından beri evrenselleştirilen, mutlu bir tür heterotopyadır”. Sunduğu güzellikler ve düşsel dünya ile hayranlık uyandıran bahçe, insanlığın manevi dünyasını ve hayal gücünü de besliyor. Bir araya getirdiği bitkiler, teknik bilgi ve birikim ile bahçe aynı zamanda insanın maddesel varoluşuna da tanıklık ediyor. Arkas Sanat Merkezi’nde 7 Eylül’de ziyarete açacak olan “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi; sanat, doğa, bahçe ve insan arasındaki ilişkiyi Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen eserler aracılığıyla tekrar gündeme taşıyor. Resim, heykel, dekoratif sanatlar ve tekstil sanatı gibi sanatın farklı alanlarından seçilen eserler, Türkiye ve yurt dışından önemli sanatçıların özgün bakış açılarını bir araya getiriyor. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan döneme ait, doğayı yücelten bu çalışmalar, sanatsal üretimin zaman içerisinde geçirdiği değişimi de gözler önüne seriyor. Resim sanatının önemli temsilcilerinin eserleri bir arada Sergide; Alfred Sisley, Maurice de Vlamick, Maurice Denis ve John William Godward, John Atkinson Grimshaw, Alfred de Breanski gibi Avrupa resim sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinin yanı sıra; Hoca Ali Rıza, İsmail Hakkı, Nazmi Ziya Güran ve Sami Yetik gibi önemli Türk ressamların peyzaj konulu eserleri yer alıyor. Tablolara ek olarak, Jean-Baptiste Carpeaux, Albert-Ernest Carrier-Belleuse gibi 19. yüzyılın önemli heykeltıraşlarının eserleri seçkiyi oluşturan parçalar arasında. Pek çok farklı döneme ve üretim alanına ışık tutan sergide, 16. yüzyıl Flaman duvar halılarının yanı sıra 19. yüzyıla tarihlenen ve Osmanlı saray halıları geleneğini yansıtan Feshane ve Kumkapı halıları da yer alıyor. Sergideki bir başka eser grubu da cam objelerden oluşuyor. Bahçe teması, Art Nouveau döneminin en önemli temsilcilerinden Emile Gallé ve Daum Nancy atölyelerinden çıkan cam eserlerde hayat buluyor. Serginin bütününe bakıldığında Alfred Sisley, John William Godward, Maurice de Vlaminck ve Peder Mork Monsted tabloları ile Emile Gallé mobilyaları ilk kez sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Devamı

Seçtiklerimiz