Ersoy Alap | Arketipler | Ziraat Sanat

89 B izlenme  
5.11.2016
 
Ersoy Alap
Arketipler
24 Ekim – 11 Kasım 2016
Ziraat Sanat / Tünel Sanat Galerisi
 
 
Ersoy Alap resimlerinde bellek katmanları arasında var olan görsel alanlar’ı  Prof. Dr. Kıymet Giray şu şekilde anlatır: ‘’ Doğa ve nesne ilişkisinin sorgulandığı soyut anlatımlarında Alap, bellek katmanları arasında var olan görsel alanlarla hesaplaşmaktadır. Teknoloji ve doğa karşıtlığının yarattığı gerilimli soyut anlatımlarında, birbiriyle örtüşen lekesel yüzeylerin dengeleri arasında beliren görsel alanlar, teknolojiye direnen doğa kesitlerini yeniden görsel algıya yerleştirirken, onlara müdahale eden geometrik formlar, zorunlu değişimin baskın gücünü belirlemektedir. 
Bu baskın güç, Alap’ın uyguladığı, özgün ve öznel tekniğiyle de pekiştirilmektedir. Soyut ekspresyonların anlatım dilini güçlendiren bu teknik, kendi içinde var olarak çoğalan, Alap’a özel olan,  farklı tekniğini yaratarak anlatım alanlarını kapsamına almaktadır. 
Doğadan uzaklaşan ya da uzaklaştırılan insanın dramatik sancısını yansıtan Alap resimleri, bellek katmanları arasında var olan görsel alanlarda dolaşmaktadır. Artık neredeyse tamamen düşsel olan, anların anılara dönüştüğü kesişme noktalarında beliren doğa, var olmak ve yok olmak arasında sıkışıp kalan bellek katmanının sancılı temsilidir.  20.yüzyılın son çeyreğinde doğan ve 21. Yüzyılın insanı olarak yaşayan kesimin, doğadan kopması ve teknolojinin sınırlarında, “tuş”ların arasına sıkışmış dünyasından bir çıkış arayan ve bellek katmanlarının arasında var olan doğa kesitlerine geri dönen görsel alanlar yaratmaya çalışan Alap, kendi kuşağının net olarak algılanamayan trajik dünyasına, resimleriyle ışık tutmaktadır. ‘’
 
Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz