d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Fırat Engin | Ruh Dolu Kayıklar, Su ve Düşler ! | Mebusan 25

105 B izlenme  
5.11.2020

Fırat Engin
Ruh Dolu Kayıklar, Su ve Düşler !
5-30 Nisan 2016
Meclis-i Mebusan Cad. No:25

 

2013 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre dört buçuk milyon kişi evinden oldu, üç milyon kişi ise mülteci pozisyonunda. II. Dünya Savaşından bu yana tarihte yaşanan en büyük mülteci krizi işe karşı karşıyayız. Bu kriz, Orta Doğu’dan Avrupa içlerine kadar uzanan sosyo – kültürel pek çok sorunu da beraberinde geOrmekte (mültecilerin hem göç boyunca, hem de sığındıkları coğrafyalarda yüzleşmek zorunda kaldıkları sosyo ekonomik ve kültürel entegrasyon problemleri gibi). Tüm bu sorunlarla baş etmekte zorlanan BaTlı ülkeler ise, her geçen gün sığınmacılara yönelik sert uygulamaları devreye sokuyor. Bu kadar geniş ve kitlesel bir problem, ister istemez Dünyanın her yerinden gazetecileri, sosyologları, sanatçıları, yardım kuruluşlarını, büyük insani yardım örgütlerini kendine çekiyor; yapılan haberlere, belgesellere, sergilere ve yardım kampanyalarına sürekli bir yenisi ekleniyor. Konunun güncelliğinin, kapsayıcılığının ve tragedyasının yaraWğı çekim, küresel ölçekte genişleyerek devam ediyor.

Sanatçı Fırat Engin de duygusal moOvasyonlar üzerinden bu çekime kapıldığını, ve bunun üzerine konuya çalışmaya karar verdiğini dile geOriyor. Konu üstünde araşTrmalarını yapmak üzere Ege kıyılarına yapmış olduğu seyahatlerde, insanlık onurunun korunması adına savaştan, birbirini öldürmekten kaçan insanların, yaşamın kutsallığı uğruna göç etmeye karar verdikleri bu erdemli duruşlarının hayranlık verici olduğunu belirOyor. Saha çalışması boyunca gördüklerini, gözlemlediklerini ve dinlediklerini an be an not alan sanatçı, gerek medya aracılığıyla elde eYği bilgileri, gerekse de kendi deneyimlediği konuya ilişkin birikimleri, düşünsel anlamda bir süre demlendirdikten sonra kendi içsel serüvenine dönüştürmeye karar verdiğini ifade ediyor. Bu karar, özellikle “deniz” imgesi üzerinden; kıyı boyunca uzanan sahillerin, koyların, teknelerin, dalgaların ve balıkçıların; içilen çayların, anlaTlan hikayelerin, konuk olunan evlerin ve bunlar karşısındaki kişisel duyuşların sanatçı üzerinde yaraWğı şiirsel etki ile ortaya çıkıyor.

Bu şiirsel etki üzerinden, Ege’nin bu kıyısında yer alan Mültecilerin izleri, Denizden Yunan Adalarına geçiş mücadeleleri, sanatçının Gaston Bachelard’ın “Su ve Düşler” kitabı ile kurduğu paralel okuma izleği üzerinden soyut ve sinematografik bir dille ele alınarak başkalaşmaya başlıyor. Bu başkalaşan gerçeklikte; video, fotoğraf ve neon gibi tekniklerle üreOlen işler, Bachelard’ın maddenin imgelemi açısından çözümlemeye girişOği edebi örnekler üzerinden referanslar buluyor.

Bugüne kadar farklı açılardan ve gözlerden de sıkça işlenen konuya farklı bir bakış açısı ve okuma perspekOfi sunması ile dikkat çeken “Ruh Dolu Kayıklar, Su ve Düşler !” başlıklı sergi 05 Nisan – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında Meclis-i Mebusan 25 numara’da görülebilir.

Müzik:Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz