80a374ee-7f10-4dce-ade4-e624262072b2.jpg

Göbek Bağı | Büyükdere35 Kültür Sanat Plaformu

46 B izlenme  
17.04.2017
Göbek Bağı/Umbilical Cord
12 Nisan – 13 Mayıs 2017
Büyükdere35 Kültür Sanat Platformu
 
Küratör: Gülsüm Turgut
Büyükdere35, Gülsüm Turgut küratörlüğünde, Selin Balcı, Beyza Boynudelik, Nur Gürel ve Erkut Terliksiz’i bir araya getiren “Göbek Bağı/Umbilical Cord” sergisine ev sahipliği yapıyor.
Anneden bebeğe, bebekten anneye kanı taşıyan göbek bağı/umbilical cord, anne karnındaki bebeğin beslenmesini sağlayan çift taraflı bir yoldur. Doğum sonrası bu bağ, hava-su ve gıda ihtiyacıyla doğa ile kurulur. Her ikisinde de yolun düzenli çalışması hayati önem taşır.
İnsan ve doğa ilişkisinin iklim değişikliği sorunuyla tekrar önem kazandığı günümüzde, bilim çevrelerinin bu soruna yönelik yaptıkları açıklamalar, insanın bu süreçteki rolüne ve geleceğine dair tehlikelere dikkat çekiyor. Bu bağlam, sanat pratiklerinde, çağımız insanının ideal olarak sunulan yaşam sürecindeki varoluş ve farkındalık durumlarıyla, bu sürecin doğa üzerindeki etkilerini sorgulayan sanatçıları bir araya getiriyor.
Selin Balcı’nın, mikroorganizmaların biyolojik etkileşimleri ve etkileşimlerin oluşturduğu estetik sonuçları, metaforik olarak insan davranışlarıyla ilişkilendirdiği biyosanat çalışmaları, Beyza Boynudelik’in, bir taraftan doğayı yerle bir ederken diğer taraftan doğa ile tekrar iletişime geçmeye çalışan figürleri, Nur Gürel’in hazır görsel imajlar üzerine tespitlerini primitif duyarlıkta uyguladığı manipülasyonları ve Erkut Terliksiz’in buluntu malzemeler ve onların alternatif yüzeylerinde rastlantısal sonuçlara izin vererek oluşturduğu amorf ve insan formlu yapıtlarıyla sergi, izleyicisini eylemlerinin sebep ve sonuçlarıyla irkiltip, çoğunlukla da onları sorgulamaya davet ediyor.

Müzik: Müzikotek 
Devamı

Seçtiklerimiz