d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Gönül Nuhoğlu | Dünyayı Aylaklık Kurtaracak | Sirkeci Tren Garı

23 B izlenme  
3.12.2020

Gönül Nuhoğlu, Sirkeci Tren Garı’nda “Dünyayı Aylaklık Kurtaracak, Bir Gün İşe Gitmemekle Başlayacak Her Şey” başlıklı sergisini 9 – 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Eski çağ Atina’sında çalışmak sadece kölelere özgü bir uğraş sayılıyordu. Bugün ise, dünya ekonomisini ve politikasını yönlendiren çıkarları için savaş çıkartmaktan bile çekinmeyen,insanları hasta edip sonra onları tedavi yöntemlerine köle eden tekeller, kalkınma, büyüme,refah toplumu olma hedefleri ile çağdaş tüketim kölelerini yarattılar.

Gönül Nuhoğlu, izleyiciyi işe gidip gelirken en yoğun karmaşayı yaşadığı Sirkeci Gar’ında yakalıyor. Bir an durup bakmaya ve sorgulamaya çağırıyor. Gerçeğin ardındaki hakikatin farkında mıyız? Daha insanca, doğayı gözeten ve adil bir yaşam için bu denli tüketmediğimizde, bu kadar çok çalışmak zorunda kalır mıyız?

Gonul Nuhoglu's exhibition “Idleness shall save the world, it will all start one day by not going to work” is open between 9th and 24th May, 2009 at the Sirkeci Train Station. In ancient Athena, working was attributed only to the slaves. As for today, the monopolies who direct world politics and economy, do not eschew from provoking war for their own interests, and make people ill and then dooms to medicine have created their own modern slaves of consumption with their so-called aims of development, growth and welfare society.

Gonul Nuhoglu catches people at the Sirkeci Station, where they rush to go work. She calls us to halt for a while and question. Are we aware of the truth behind the reality? Should we work this much, if we would live in a more humane, natural and just world, instead of consumpting constantly.

Devamı

Seçtiklerimiz