5fba12a4-40bc-4ffb-aad4-19d6c0a5c162.jpg

Görünmezlik Taktikleri

72 B izlenme  
3.03.2021

Arter’de 5 Haziran’a kadar süren ''Görünmezlik Taktikleri'', merkezine aldığı kavramın farklı açılımlarını tartışmaya açmayı hedefliyor. Sergilenen eserler, görünürle görünmez arasındaki eşik alanını anlamak veya aşmaya yönelik stratejiler etrafında örülürken, bastırılmış veya sessizleştirilmiş olana dikkat çekiyor;görünürlük rejiminden dışlanmanın anlamlarını, yansıtmanın bir aracı olarak gizlenmeyi, var olmakla yok olmak arasındaki tekinsiz durumu ve yüzeyin altında olanı açığa çıkararak görünmezi görünür kılmanın yollarını araştırıyorlar. Sergi izleyiciye bu stratejiler etrafında şekillenen farklılaşmış bir deneyim ve katılım öneriyor.

Devamı

Seçtiklerimiz