d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Günseli Kato - Minyatür Ayaklanması

79 B izlenme  
10.12.2020

Günseli Kato
Gelenek Güncelleme Projesi -
Minyatür Ayaklanması
Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi
10 Aralık 2012- 03 Ocak 2013

Günseli Kato'nun geleneksel Doğu sanatına güncel gözle bakarak minyatürü
yeniden ele aldığı Gelenek Şimdi projesinin ikinci dalgası Dolmabahçe
Sarayı Sanat Galerisinde düzenlenen Minyatür Ayaklanması adlı sergiyle
gerçekleşiyor. Sanatçının klasik saray minyatürlerini ayaklandırdığı ve
elyazması sayfalardan espasa taşıdığı çalışmanın temelinde, geleneksel
sanatların günün taleplerini karşılar hale getirilmesi fikri yatıyor. Minyatürden
sanatının soyutlama yönteminin güncel sanatların bakış açısıyla yorumlanışı
olan proje, dünya sanat çevrelerinden de büyük ilgi gördü ve ‘ayaklanan’
minyatürler Düsseldorf ve Los Angeles’taki sanat merkezlerinden de davet
aldı.

Ayaklanan koleksiyondaki 80 farklı iş, minyatürlerin alışıldık iki boyutlu
dünyasından çıkarak şahlanan atlara, uçuşan meleklere, kükreyen aslanlara,
yüzen balıklara ve patlamış şakayıklara dönüşüyor. Ayaklanmanın yarattığı
figür türbülansı minyatür unsurlarının ait oldukları yüzyıllarla bugün arasında
köprü kurarken, estetik bellekle güncel görme biçimlerini de birbirine
harmanlanıyor.

Günseli Kato, bunun herkesin savunması gereken bir ayaklanma başlattığını
ifade ederken "Minyatür geleneksel bir sanat olduğundan dolayı hep eskide kalmış,
güncel sanatlarda yeri olmayan bir alan olarak görüldü. Oysa gelenekle övünebilmek
için minyatürü şimdiye uyarlamalı, türetmeli ve tüketmeliyiz. Bu ayaklanmayı aslında
ben değil, bir köyede unutulan minyatür sanatı başlattı. Onlar geçmişe ait olmaya
razı değiller ve ayaklanma sözcüsü olarak beni seçtiler" diyor ve ekliyor: “Bu
ayaklanma dalga dalga yayılacak ve kıtaları aşarak, minyatürün gerçek değerini
bulmasını sağlayacak."

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz