3a7e4156-a51b-4e86-8628-bf6c58d1ed0d.jpeg

Hasan Kıran | “Şifalı Dizemler” | Millî Reasürans Sanat Galerisi

132 B izlenme  
21.04.2022

Hasan Kıran 

“Şifalı Dizemler”

13 Ocak-26 Şubat 2022 

Millî Reasürans Sanat Galerisi

Hasan Kıran “Şifalı Dizemler” sergisi 13 Ocak-26 Şubat tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

Sanatçı’nın sergisiyle ilgili hazırlanan katalog metnini kaleme alan İpek Yeğinsü şu değerlendirmede bulunuyor:

“Hasan Kıran’ın sanatı, gücünü doğa ile kurduğu derin ilişkinin içtenliğinden alır. Sanatçı, bazen eski uygarlıkların mitlerinden, bazen de günlük yaşamdan alıntıladığı imgeleri birbirlerine bağlamak için kendine özgü motifler kullanır. Bu örüntü öylesine yoğun ve çarpıcıdır ki, izleyicinin yapıt ile karşılaştığı andan itibaren onun akışına kapılmaktan, onun sürükleyici devinimine teslim olmaktan başka çaresi kalmaz.

Zihin, kimi kompozisyonun merkezinde tüm heybetiyle duran, kimi de kıyıda köşede keşfedilmeyi bekleyen şifreleri çözme, onlardan özgün bir anlatı kurma çabasına girişir. Bu sırada bilinç dışının kapıları da ardına kadar açılır ve geçmişin tüm hayaletleri aniden içeriye dolar. Zaten Kıran’ın esas amaçlarından biri de izleyiciye birey olarak parçası olduğu, ancak çağımızda bağ kurmakta zorlandığı bütünün varlığını hatırlatmaktır. Sonsuz bir döngüye dayalı bu bütün hem zamansız hem de sınırsızdır. Kıran’a göre bu uçsuz bucaksızlığı yeniden duyumsamak, kadim öğretilere dair hafızasını tarihsel süreç içinde yitiren birey için en temel şifa kaynağıdır.”

Devamı

Seçtiklerimiz