d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Haydar Akdağ | Anonim Bellek | Galeri ARK

94 B izlenme  
3.11.2020

Haydar Akdağ

Anonim Bellek

15 Mart - 10 Nisan 2018

Galeri ARK

 “Terk edilmiş hatıralara ait; göndereni ve yolculuğu meçhul mektuplara ait pullar, fotoğraflar ve diğer belgeler…

Aralıksız akan zaman, konuğu olduğumuz mekân, dönüşen ve gelişen kentlerimiz/kültürümüz... Tarih kavramının katmanlarında modernist metodolojinin dışında kalan tekil iradenin; emeği, düşü, yaşanmışlığı ve öyküsü… Şimdi birer nostaljiye dönüşen belleğin silinmeye yüz tutmuş gerçeği… Terk edilmiş hatıralar ve onların arkeolojisinin maruz kaldığı tehdit(!/?)

Anonim Bellek, gösterme ve hatırlatma kaygısını bugün sahaflarda meçhul bireysel/toplumsal hafızayı ifade eden fotoğraflar, mektuplar/pullar ve diğer belgeleri ikincil bir sahiplenme ile araştırma ve üretim sürecine başlamıştır. 

İkincil sahiplenme ile sergilenen “Anonim Arşivler” yeniden üretim sürecine dahil edilmiş her biri terk edilmiş öğeler tuval üzerinde katmanlarla kendine yer bulurken, olgusal/fenomonolojik arkeoloji açısından kendi gerçeğini muhafaza ederek sanat alanında zaman akışına yeniden dahil olarak tarih akışında yeni yerlerini alırlar. Bu yaklaşım yakın tarih arkeolojisine çağdaş sanat pratikleri açısından bakışı ve bakış metotlarının olasılıklarını da sorgulamaktadır. Üretim sürecine dahil edilen manevi ve maddi değerleri paha biçilmez derinlikte duyguları ve yaşanmışlığı üzerinde taşıyan öğeler sanatsal pratikle yeni bir değere dönüştürülmektedirler.”

Galeri ARK’ta gerçekleşecek kişisel sergisinin temasını bu cümlelerle ifade eden sanatçı Haydar Akdağ’ın “Anonim Bellek,, adlı sergisi, 15 Mart - 10 Nisan 2018 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz