3dcb48cd-0eab-4c0c-8c19-3b578c324562.jpg

İlhan Sayın | İncir Ağacı | Millî Reasürans Sanat Galerisi

78 B izlenme  
21.05.2022

İlhan Sayın

İncir Ağacı 

20 Nisan - 4 Haziran 2022

Millî Reasürans Sanat Galerisi

 

Millî Reasürans Sanat Galerisi, İlhan Sayın’ın “İncir Ağacı” adlı sergisine 4 Haziran tarihine kadar ev sahipliği yapıyor. Sergiye Hüseyin Gökçe’nin kaleme aldığı ki metnin yer aldığı kitap eşlik ediyor. Çizgi ve desenin ön plana çıktığı eserlerde doğa manzaraları ve insan yapımı öğeler iç içe geçmektedir. Sergide sanatçının kağıt ile olan ilişkisi bir ön hazırlık amacı taşımaz, aksine zenginliğin olanaklarını üretir.

Sergi kitabının metnini yazan Hüseyin Gökçe: “İlhan Sayın, doğanın oluş haliyle insanın doğaya düzen vermesinin, ona etki etmesinin ve hatta yer yer onu tahakküm altına almasının gerilim yüklü çatışmasını estetik biçimine yansıtır. Tam da bu esnada meydana gelen olaylar sırasında ortaya çıkan kalıcılık, geçicilik, yıkım, yıkıntı ve rastlantısallık gibi durumlar sanatsal yaratımını şekillendirir. İnsanın doğayla kurduğu ilişkinin yanı sıra insan tarafından yapılmış mekânların doğa eliyle çözülmesi sanatsal üretiminin içeriğini belirlerken teknik, stil ve malzeme bu içerikten azade değildir. Bir taraftan dünyanın ve nesnelerin ona görünmesinden imgesinde kalan tortuları çizgiyle beyaz bir kâğıtta ifade etmenin olanaklarını gözetir. Diğer taraftan mürekkeple önceden kesin bir biçimde planlamadığı, tesadüfiliğin kendi dinamikleriyle temsilden kurtulup sanatsal bir yaratıma dönüşme sürecini önemser.”

 

Devamı

Seçtiklerimiz