f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

İnci Eviner Retrospektifi | İçinde Kim Var? | İstanbul Modern

108 B izlenme  
4.11.2020

İnci Eviner Retrospektifi: 
İçinde Kim Var?
22 Haziran – 23 Ekim 2016
İstanbul Modern

 

Küratör: Levent Çalıkoğlu

İstanbul Modern, İnci Eviner’in 1980’li yıllardan günümüze uzanan yaratım sürecini “İçinde Kim Var?” başlıklı retrospektifinde bir araya getiriyor. İnci Eviner Retrospektifi, sanatçının desenden resme, videodan yerleştirmeye, fotoğraftan heykele uzanan zengin ifade arayışının gelişim ve dönüşümünü yansıtıyor.

Ferko’nun sponsorluğunda gerçekleştirilen sergi 22 Haziran – 23 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul Modern’de görülebilir.

Türkiye’de çağdaş sanatın güncel dönüşümünde etkin rol üstlenen öncü sanatçı İnci Eviner’in 40 yıla yakın sürede ortaya koyduğu üretimleri “İçinde Kim Var?” sergisinde bir araya geliyor Toplumsal, politik ve sosyo-kültürel koşullar içerisinde kadın, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikalarına dair farklı haller üzerine kendine özgü bir ifade alanı aralayan Eviner’in retrospektifi; desen, resim, video, heykel, fotoğraf ve yerleştirmeyle sanatçının zengin imgeler dünyasına bir yolculuk imkânı sunuyor. Yapıtların üretildiği dönemlerin toplumsal ve siyasi durumuna bir bakış atmayı da sağlayan sergi, kronolojik bir akış yerine, geçmiş ile şimdiyi birbiri içerisine konumlandıran ve sergi mekânını da sergilemenin içerisine dahil eden bir kurguyla izleyiciye sunuluyor.

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz