3dcb48cd-0eab-4c0c-8c19-3b578c324562.jpg

İrfan Önürmen | Sınır | Galata Rum Okulu

94 B izlenme  
3.11.2020

İrfan Önürmen 

Sınır
18 Mayıs - 30 Haziran 2018
Galata Rum Okulu 

C24 Gallery, İrfan Önürmen’in yedi yılın ardından Türkiye’de açacağı ilk kişisel sergisi Border / Sınır’ı sunmaktan mutluluk duyuyor. İrfan Önürmen’in Border / Sınır ismini taşıyan kişisel sergisi 18 Mayıs - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda ziyaret edilebilir.
(Galata Rum Okulu, 1. & 2. Kat) 

İrfan Önürmen Border / Sınır’da, sınır kavramını olanca genişliğiyle masaya yatırarak her biri ayrı birer sınır deneyimi olan sığınmacılar, insani yardım, kent, insanlar ve çocukluk izleğinde iç içe örülmüş enstalasyonlar ile kendi güçlü matematiğini kurar. Sergi; toplumun devamı için gerekli sınırların yanı sıra tek tek bireylerin düşünce sistemlerinin de sınırlardan oluştuğunu düşündürür. Aynı zamanda, ülke, kent ya da kasaba sınırlarının yurttaşların içinde bulunduğu alanı; kamunun bireyin içinde yaşadığı alanı; evin ise bireyin özel hayatının sınırlarını çizdiğini vurgular. Önürmen bu sergisinde birçok beton heykelden oluşan çadır kent enstalasyonu kurar ve ardında sadece hayatını değil hatıralarını ve yaşanmışlıklarını da bırakıp ona geçici olarak kucak açan yeni bir toprağa kaçmak zorunda kalan sığınmacının insanlık durumunu sorgular. Onun artık yuva, memleket, dil hasretiyle kendi imgelemine hapsolduğunun altını çizer. Bir diğer sınır deneyimine gönderme yaptığı başka bir işinde hazır yiyecek, yapı, yedek parça gibi tüketim nesnelerine ait kutu ve kapları kalıplayarak beton ile yeniden ürettir. Bu enstalasyonunda insani yardım kavramının kendi içinde taşıdığı acı kara mizahı izleyicinin yüzüne vurmaktan çekinmez.  

Border / Sınır’da; beton heykeller ve resimler, beton rölyefler, tül işler, yanmış simitler gibi farklı malzemeleri ustalıkla yan yana getiren İrfan Önürmen; üretiminde çatallanarak gelişen, iç içe geçerek ilerleyen imgesel ve formsal deneylerin ulaştığı olgunluğu gözler önüne serer ve yaşadığı çağın insanlık durumuna kayıt tutan sanatçı duruşunu yeni sergisiyle bir üst boyuta çıkarır. Bu sergisinde Önürmen, kendi kıyametine koşan insanlık için bir nevi alternatif yıkım müzesi oluşturur.
İrfan Önürmen (1958, İstanbul TR)
İrfan Önürmen 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışmalarında farklı malzemeleri özgün biçimde kullandığı tül kolajlar, tül üstüne boyamalar, gazete heykeller ve enstalasyon serileri meydana getiren İrfan Önürmen, çağdaş medya merceğinden görünen kişisel ve kamusal deneyimler arasındaki ilişkiler ve farklılıkları açığa çıkarmaktadır.Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz