d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe / Salt Beyoğlu

12 B izlenme  
6.01.2021

SALT Beyoğlu


SALT ve Van Abbemuseum iş birliğinde gerçekleştirilen İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe projesinin ikinci sergisi İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 68-89, 20 Nisan’da açıldı. SALT Beyoğlu’nda yer alan sergi, Van Abbemuseum koleksiyonundan 1968-1989 yılları arasında üretilmiş işler ile Türkiye’den sanatçıların işlerini bir araya getiriyor.

İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 68-89, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki iki derin tarihsel kırılma -Mayıs 1968 kitle hareketi ile Kasım 1989 Berlin Duvarı’nın yıkılışı- arasındaki döneme odaklanmış olmakla birlikte, aslen 1960’larda sanat pratiklerinde yerleşmeye başlayan çok şiddetli söylemsel dönüşümlere uzanır.

Sergideki işler, atölye sanatçılığının hem mecazi hem de fiili olarak genişletilmiş pratikler lehine terk edilmesine işaret eder; gerçekliğe, dokümanter süreçler üzerinden bakarak lisan, metin ve bilgiyi hümanist özneden ayrıştırır; sosyal düzenin bir parçası olan sanat kurumlarının çok yönlü analizlerini sunar ve cinsiyet ayrımcılığı, çevre ve sömürgecilik sonrası konularına eğilir. Burada izleyicinin rolü, 1960’ların ortalarından itibaren sanat eserine dair oluşan algıları anlama dönüştürmek, bir anlamda eseri tamamlamak üzerine kuruludur. İzleyicinin rolündeki bu kritik yapısal değişim, kendi kendine yeterli içselliğin dışavurumu olarak farz edilen sanatçı otoritesinin inkârını da barındırır.

Sergi, Van Abbemuseum koleksiyonunda bulunan ABD, Batı Avrupa ve özellikle de Hollanda’dan bir dizi kritik işi yan yana getiriyor. Bu işlerin çoğu, Batı sanatında daha 20 yıl öncesine kadar yegane anlatı olarak kabul görmekteydi. Türkiye’den sergiye katılan işler ise, sadece yerel modernitenin ortodoks anlatısının bir parçası olmadıkları için değil; ayrıca, Batı’nın uzak çevresinde kaldıkları için görmezden gelinmekteydi.

Sergide yer alan sanatçılar, Carl Andre, Gerrit van Bakel, John Baldessari, Robert Barry, Lothar Baumgarten, Bernd ve Hilla Becher, Marinus Boezem, Marcel Broodthaers, Cengiz Çekil, Jan Dibbets, Ayşe Erkmen, Ian Hamilton Finlay, Altan Gürman, Hans Haacke, Douglas Huebler, Joan Jonas, Donald Judd, Serhat Kiraz, Joseph Kosuth, John Körmeling, David Lamelas, Sol LeWitt, Ahmet Öktem, Ergül Özkutan, Michalengelo Pistoletto, Martha Rosler, Ulrich Rückriem, Edward Ruscha, İsmail Saray, Gerry Schum, Thomas Schütte, Lawrence Weiner ve Ian Wilson’dan oluşuyor.

İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 68-89 sergisini, projenin üçüncü ve son sergisi olan İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 68’den Önce (14 Eylül-31 Aralık; SALT Galata) takip edecek. Projenin ilk sergisi İstanbul Eindhoven-SALTVanAbbe: 89’dan Sonra ise, 27 Ocak-6 Nisan tarihlerinde SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da izlenime sunulmuştu. Bu üç sergi için Türkiye’den seçilen işler, ayrıca, Van Abbemuseum koleksiyonu için değerlendirmeye alınacak.


Devamı

Seçtiklerimiz