80a374ee-7f10-4dce-ade4-e624262072b2.jpg

Kadri Özayten | Kelebek Etkisi | Millî Reasürans Sanat Galerisi

103 B izlenme  
17.10.2019

Kadri Özayten

Kelebek Etkisi

3 Ekim – 30 Kasım 2019

Millî Reasürans Sanat Galerisi

 

Kadri Özayten’in, “Kelebek Etkisi” başlıklı sergisi 3 Ekim – 30 Kasım 2019 tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi’nin yeni sezon açılış sergisi olarak gerçekleşiyor. Marcus Graf küratörlüğünde hazırlanan sergi için geniş kapsamlı bir kitap da izleyiciye sunuluyor. Kitabın ana metni Derya Yücel tarafından kaleme alınırken, Evrim Altuğ da yayın için Beral Madra ve sanatçının yakın dostu Serhat Kiraz ile Kadri Özayten üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

 

Serginin küratörlüğünü üstlenen Marcus Graf sergiyle ilgili şunları dile getiriyor: “Kelebek Etkisi, Kadri Özayten külliyatının retrospektif analizidir.  1970’lerden 2000’lerin başına kadar uzanan ve desenleri, baskılarının yanı sıra kolajları ve video çalışmalarınından örnekler sunan sergi, estetik ve düşünsel meseleleri güçlü bir şekilde dengeleyek sanat ve politikayı birbirine ilişkilendirmeyi bilen önemli bir sanatçının çalışmasına dair bir anlayış sunuyor.“

 

Kitap metnini kaleme ele alan Derya Yücel ise sanatçıyla ilgili şöyle bir değerlendirmede bulunuyor: “Kadri Özayten’i anlatmak yalnızca sanat tarihine bir katkı sunmak değil; layıkıyla kayda alınamayanın geri çağırılması, telafi edilmesi ve hafızaya aktarılması gibi daha derin bir sorumluluğu da hissettirmektedir. Kendi cümleleriyle de Kadri Özayten’in “şimdisi”nin izini sürmek mümkün görünmektedir. ‘’

 

Sergi 30 Kasım 2019 tarihine kadar Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde görülebilir.

 

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz