f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Kızıl Tilki Ölmeli'' Ali Kazma

55 B izlenme  
3.02.2021

25 Mart-23 Nisan 2011 tarihleri arası Galeri Nev'de gerçekleşen Ali Kazma "Kızıl Tilki Ölmeli adlı ilk kişisel sergisi, sanatçının Engellemeler (2005‐) video dizisinin son üç işi olan Tahnitçi (2010), Ressam (2011) ve Mutfak (2010) gösteriliyor.

Küratör/eleştirmen Nazlı Gürlek sanatçının işlerine yönelik şu ifadeleri kullanıyor: Dizi, tıp, sanayi, sanat ve zanaat alanlarında çalışan birey ve grupları, tekstil fabrikası, tamir ve tasarım atölyeleri, mezbaha, ameliyathane ve dans stüdyosu gibi üretim ve onarım mekanlarını kapsayan iş ortamlarında çalışırken gösteren videolardan oluşuyor.

Çoğu onlarca saatlik olan kayıtlardan yaklaşık onar dakikalık videolara derlenen çekimlerde, salt maksatlı ve anlamlı bir hareketler bütünü izliyoruz.

Filme alınan kişinin kendini bütünüyle ve tüm enerjisiyle yaptığı işe adayışını, sahip olduğu beceri ve bilgiyi elindeki malzemeyi değiştirmek ve dönüştürmek üzere kullanışını görüyoruz.

Kazma'nın ise, kişilerin çalışma süreçlerine müdahele etmeden ve her bir sürecin kendine has zaman akışına, ritmine, duyarlılıkla korumayı başardığı bir mesafeyle yaklaşarak, paralel bir çalışma alanı yarattığını görüyoruz. Sanatçının dili nesnel ve mesafeli; ayrıca estetik bir bütünsellik taşıyor.

Üretici, ürün, aletler, makinalar ve mekan fetişleştirilmeden, çalışma sürecinin birer parçası olarak görüntüleniyor. Dahası bu parçalar, Kazma'nın estetik dili içinde her bir filmin kendine has ritmini oluşturan öğelere dönüşüyor.

Devamı

Seçtiklerimiz