Les Tubes / Tüpler - Buse Sayraç

33 B izlenme  
3.12.2020

Sanatçı Ölümsüzdür...

1984 İstanbul doğumlu. Sanat eğitimi için gittiği Fransadan dönüşünü izleyen aylarda, 21 Şubat 2009 günü bir araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Hayalinde 2009 Mayıs ayına kadar bir sergi açmak isteği vardı. Bu nedenle sergisinde desenlerinin, estalasyonlarının nasıl sergileneceğine kadar tamamlayıp, işlerini hazır bıraktı. Arkadaşları 2004 / 2008 tarihleri arasında öğrenim gördüğü Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulouse, Fransa'da ürettiği, ardından bıraktığı yapıtlarını derleyerek, ''Les Tubes / Tüpler'' projesini gün ışığına çıkardılar.

KENDİ ANLATIMIYLA LES TUBES / TÜPLER
Borular, toplumumuzun kapalı, bölmeli ve güvenli alanlarının bütün hatalarıyla gösterildiği bir tasvirdir. Boru, mükemmel ve bölünmez ağı bir uçtan bir uca ileten, yönlendiren yoldur. Burada aynı zamanda, borular, halkın barınağı, sığınağıdır (koza misali). Bu, günlük hayatın bir metaforudur; insanlar mekanlarına çekilmekte ya da başka bir yere gitmekte özgürlerdir. Kelimenin tam anlamıyla toplumsal düzen ve sosyal yükseliş açısından bizim dünyamıza paralel bir dünyadır bu (boru gökyüzüne doğru uzanır).

Halkı, fiziksel açıdan varolmak zorunda değillerdir ve birbirlerinden farksızdırlar (bu insanların özellikle temsil ettikleri bir toplum ya da topluluk yoktur, aksine, onlar birlikte yaşamayı, evrensellik metaforunu temsil ederler). Bu dünya, bizim var olan fizik dünyamızın diğer yüzünü, madalyonun öteki tarafını yansıtır (gündüz/gece, cennet/cehennem, vb.). Burada, desenlerdeki leke ve çizgilerle sembolize edilen, boruların içi ve dışı boruların yeraltındaki kökleri ve gökyüzüne doğru gelişimi, neşeli ve endişeli atmosferin arasındaki kararsızlığın zıtlığıdır. Üstelik, bu desenlerdeki insanların ve boruların gölgeleri farklı bir boyut yaratmak için birleşirler.

Burada, bizim içinde yaşadığımız dünya ve aynı zamanda evren de yansıtılmıştır. Daire, bir halden baska bir sosyal alana geçişin, evrendeki çevrenin sembolik şeklidir. Daire, toplumumuzda yakınlasmaya ya da içine kapanmaya (mesela, arkadaş topluluğu fakat aynı zamanda halka açık alandaki çeşmeler, havuzlar, meydanlar) veya bazen seyredilen ve bilgi aktarmaya yarayan (kavşaklar, ilanlar) bir formdur. Tek tek insanlardan olusmuş gibi görünen bu boru ve daireleri, aynı zamanda tüm bu insanlardan oluşan tek bir dairedir.

Buradaki boru, organik ve mekanik yapısı açısından bizim dünyamızla karşılaştırıldığında, doğa ve teknolojinin toplumumuzdaki çekişmesini temsil eder. Borular, su altında yasayan, aérophobias adlı bitkiden esinlenilmiştir. Oksijen bu bitkilerin düşmanıdır, havayla temas ettikleri an simsiyah olurlar. Bu sebepten su içinde toprağın altında saklanırlar. Aynı zamanda bu bitkilerin içinde parazitler de yaşar. Bütün bunlar, bana, yüzyıllar boyu süren savaşlar esnasında ya da tarih boyunca süregelen afetler sırasında yerle bir olup toprağa gömülen şehirleri anımsatır. İllustrasyonlarım evrenseldir. İllustrasyonlarımın, herkes tarafından okunup anlaşılabilir olduğununun kanısındayım.
Buse Sayraç

Devamı

Seçtiklerimiz