d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Meltem Sırtıkara | Neşeli Bir Umutsuzluk | Kuad Galeri

88 B izlenme  
5.11.2020

Meltem Sırtıkara
"Neşeli Bir Umutsuzluk"
3 Şubat - 1 Mart 2016
Kuad Galeri


Kuad Galeri, 3 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında, Meltem Sırtıkara’nin “Neşeli Bir Umutsuzluk” isimli yeni sergisini, 2016 yılı kişisel sergi programı kapsamında sunuyor.

Meltem Sırtıkara, “Neşeli Bir Umutsuzluk” sergisiyle günümüz insanının yaşamına bakar. Aileye, yaşama ve yaşamın boşluklarına, imkansızlıklara, kimlik arayışına, kimsenin karışmadığı aşk manifestolarına, kişinin mutluluk arayışına yoğunlaşır.

Meltem Sırtıkara’nın bakışı ve bu bakışla ürettiği resimler, küresel siyasal ve ekonomik düzenin ürettiği görsel malzemenin olumlu ya da olumsuz egemenliğine karşın, vazgeçilmez bir seçenek olarak izlenebilir. Söz konusu görsel birikinti ve kirlilik içinde insan beyni resimlerin sunduğu farklı göstergeleri keşfetmek istiyor ve bu olanağı bulduğunda da seviniyor. Sadelik ve en aza indrigenmişlikle etkileme gücüne sahip resimlerde mevcut resim alanının tümüne dengeli biçimde yayılmış bir görsel bilgi söz konusudur. Beyindeki görsel algı ve sanatçının konuyu çözümlemesinin işleyişine bağlı olarak izleyici bakışı resimde verilen karşıtlıkları, uyumları, yumuşak ya da sert geçişleri, kümeleri ya da parçaları zevkle ayıklıyor. İzleyici bir bilmeceyi çözerken duyduğu hazdan daha güçlüsünü, resmin doğrudan görüntüsü içine ya da arkasına yerleştirilen anlamları keşfetmeye çalışırken duyabiliyor. Beklentilerin ötesinde bilgi, işaret ve gösterge içeren bu resimlerin çok yönlülüğü de resime karşı duyulan ilginin nedenlerinden birisidir. Sırtıkara, yaşadığı düzen içinde sıradanlıktan, tekdüzelikten ve güvensizlikten kaçamayan insana, resimlerinde görsel sözcükler gibi dizilen figürlerin oluşturduğu oyuncu bir boyutla da zihinsel ve ruhsal bir açılım öneriyor.

Meltem Sırtıkara’nın figürlü ve soyut bireşimli resimleri bireyin, ailenin toplumun gündelik yaşamına ilişkin göstergeler içeriyor. Modernist belleğin “az olan çoktur” , Post-modern belleğin “fotoğrafik bakışı”nın da bireşimidir bu resimler. Saf renkler ve ayrıntısız biçimler kullanılarak oluşturulan sade ve doğrudan bir uslupla işlenmiş resimlerde tek renkli arka alana yerleştirilmiş figürler, bir açıdan bireylerin özel yaşamından, toplumsal faaliyetlerinden ve aile fotograflarından alıntıları çağrıştırır. İlk bakışta bu figürlerin gündelik yaşam içinde “neşe ve mutluluk” yansıttıkları izlenir.

Yukarıda sözü edilen resmin içerdiği sorunsalı keşfetmeye çalışan bakış ise bu mutluluk arkasındaki sorgulamaları, kuşkuları ve güvensizlikleri algılar. Bu ikinci aşamada figürlerin yerleştirdikleri boş ve tanımsız alanlar, kısıtlı renkler ve gösterilen anlardaki kara mizah etkindir. Bu ikilem figürlerin işaret ettiği ilişkiler, onların ne düşündüklerini, kim olduklarını, durumlarını ve koşullarını irdeletmeyi sağlar. Sırtıkara’nın resimlerindeki toplumsal değinmeler yaşadığı toplumun, düzenin, dönemin gözlemleri ve tanıklıklarının özetidir .

Müzik:Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz