Meltem Sırtıkara-Zamanlama Meselesi-Mixer

131 B izlenme  
7.11.2020
Meltem Sırtıkara
Zamanlama Meselesi
28 Mart - 4 Mayıs 2014
Mixer


Genel olarak Modern Zamanların, özel olarak 20. yy ın kitle iletişimi açısından gösterdiği değişimler, insanı “aidiyet” duygusunu yitirdiği bir yabancılaşmaya sürükler. 
 
Meltem Sırtıkara, çağın gündeliğine ve insan ilişkilerine eleştirel yaklaşımlar sergilediği eserlerinde bu yabancılaşmanın olası sosyolojik izdüşümlerini irdeler. Dr. Necmi Sönmez’ in ifadesiyle “…kitle iletişim araçlarının bombardımanı altında kalan günümüz insanının karşı karşıya kaldığı ‘yabancılaşma’ olgusuna gönderme yapar”. 
 
Sanatçının yağlıboyayı birbirine yakın veya karşıt tonlamalarla kullandığı “sembolik” renk skalası, giderek nesnesizleşen ve tekinsiz hale gelen bir mekana işaret eder. Bu tekinsiz mekan, içerisinde yavaşça silikleşen, jestlerin, modanın, kayıtsız “cool” tavırların temsil ettiği, birbirine teğet geçen ve artık iletişemeyen figürlere eşlik eder. Zamansal bu paralellik hali her şeyi belki de ertelediğimiz, yüzleşemediğimiz, tayin edici ve ironik bir “zamanlama meselesi”  haline getirir. 
 
İki boyutlu tuval yüzeyinin “kadrajlayan” bakışı içinden kumaş, ip, karton gibi malzeme müdahaleleriyle (veya enstalasyonlardaki hazır malzeme kullanımı ile) dışarı doğru açılan-taşan bu perspektif izleyiciyi de içine alan bir önermedir. 
 
Meltem Sırtıkara’nın eserleri, biçimsel sadelikleri, işledikleri mekan-zaman ve insan-ilişkiler konularına getirdiği anlatımcı bakış açısı ile izleyiciyi kendisiyle yüzleşemeye davet ediyor.
Müzik:Leonard Cohen
Devamı

Seçtiklerimiz