f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Murat Akagündüz | Vertigo | Arter

103 B izlenme  
5.11.2020
Murat Akagündüz
Vertigo
30 Mart – 15 Mayıs 2016
Arter
 
Küratör: Aslı Seven
 
 
Murat Akagündüz’ün “Vertigo” isimli sergisinde, sanatçının yeryüzündeki dağ zirvelerini, Google Earth görüntüleri üzerinden tuvale aktardığı beyaz üzerine beyaz serisi gösteriliyor. Doğayı resmetmek için dijital verinin aracılığına başvuran Akagündüz’ün sergisi, insan-doğa ilişkisinin gelişen teknolojiyle birlikte geçirdiği dönüşüme de işaret ediyor.
 
 
Murat Akagündüz’ün yeryüzündeki dağ zirvelerinin Google Earth üzerindeki görüntülerini betimlediği beyaz üzerine beyaz yağlıboya serisi gösteriliyor. Sergi, doğanın resmetme eylemi yoluyla insan deneyimine tercüme ediliş biçimlerini araştırıyor. Doğayı resmetmek için dijital verinin aracılığına başvurmak, resim eyleminin kendisini ne şekilde dönüştürür? Yeryüzünü uydu görüntüleri aracılığıyla yansıtan resimler alışık olmadığımız bir perspektif sunuyor. Görme duyumuzu sabitleyen ufuk çizgisinin yokluğunda mekân algımız yerini bir denge kaybı duygusuna bırakıyor.
 
Müzik: Müzikotek
 
Devamı

Seçtiklerimiz