ÖZLEM ŞİMŞEK | EPİK AYARTMA

45 B izlenme  
29.01.2021

Galeri Zilberman Haziran ayında, Selin Turam’ın küratörlüğünü üstlendiği, genç sanatçı Özlem Şimşek’in ‘Epik Ayartma’ adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.
Genç/Yeni/Farklı için bu yıl Başak Şenova, Stephane Ackermann ve Yane Calovski'den oluşan seçici kurulun 300'ü aşkın başvuruyu değerlendirerek seçtiği sanatçılar arasında yer alan Özlem Şimşek'in yapıtlarıyla gerçekleşecek olan sergiyi yine bu kurulun 20'ye yakın başvuru içinden seçtiği küratör Selin Turam şekillendiriyor.

Eski Türk ressamlarının kadın portrelerine göndermeler yaparak ve hatta portreledikleri figürlerin kılığında onları ‘taklit’ ederek, kendi fotoğraf sanatıyla resim sanatının öncülerine cevaplar veren sanatçı, ülkemizin önemli ressamlarıyla adeta sohbet tadında geliştirdiği özgün sanatı ile, izleyicilere bu keyifli sohbeti birinci elden gözlemleme olanağı tanıyor. Toplumda var olan değerleri, imgeleri ve birikimleri ödünç alıp yoğurarak farklı yorumlarla ve kendine has düzenlemeleriyle seyirciye bir zaman yolculuğu yaşatırken aynı zamanda da toplumdaki değerlerin kendini tekrar etmesine ve bu tekrarın sürecinde gelişen açılımlara ışık tutuyor.

Geçtiğimiz yıllarda giderek artan ‘temellük’ etme sanatını, Özlem Şimşek’in kendi tarihinin senteziyle ve kocaman otoportreleriyle süregelen bu iletişimi betimlediği sergi izleyicilerle 24 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında buluşacak.

Galeri Zilberman
İstiklal Cad. No:163 Mısır Apt. k.3 d.10
Beyoglu / Istanbul
t: +90 212 251 12 74

Devamı

Seçtiklerimiz