5fba12a4-40bc-4ffb-aad4-19d6c0a5c162.jpg

Ramazan Can | Evvel zaman İşi | Anna Laudel Contemporary

101 B izlenme  
3.11.2020

Ramazan Can

Evvel Zaman İşi

1 Mart – 13 Nisan 2017

Anna Laudel Contemporary

GÜNCEL SANATIN ÖNE ÇIKAN GENÇ İSİMLERİNDEN
RAMAZAN CAN’IN SON BEŞ YIL İÇİNDE ÜRETTİĞİ ÇALIŞMALARINI BİR ARAYA GETİREN “EVVEL ZAMAN İŞİ” İSİMLİ KİŞİSEL SERGİSİ, 1 MART - 13 NİSAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANNA LAUDEL CONTEMPORARY’DE.

Modern hayatın beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekerken, geçmişle bugün arasında köprü kuran Ramazan Can, çalışmalarında “ilkel” yaşamlardan unutulmuş anekdotlar sunuyor. Şamanizm, ritüeller, totemler ve Anadolu’ya has geleneklerden ve mitolojiden esinlenen sanatçı, “Evvel Zaman İşi” isimli sergisinde, izleyiciyi aynı zamanda kendi iç dünyasına ve çocukluk anılarına doğru yolculuğa davet ediyor.

Çocukluğunda geçirdiği rahatsızlıkların tedavisi için götürüldüğü sağaltıcı ritüellerinin ilk ürettiği işlerin besleyicisi olduğunu belirten Ramazan Can, sonrasında ritüeller üzerinde yaptığı araştırmalar neticesinde, bu tarz tedavi yöntemlerinin Türklerin İslamiyet’in kabulünden önceki inanç sistemi olan Şamanizm’e dayandığını ve mitolojik kaynaklı bazı geleneklerin günümüze kadar geldiğini görür. Halen devam eden benzer alışkanlıklar,sanatçının güncel sorunları Şamancıl bakış açısıyla ele almasına yardımcı olur.

Sanatçı kendi kimliğini, hafıza ve zaman gibi kavramları tanımlarken ilhamını doğup

büyüdüğü topraklardan alır ve bir zamanlar göçebe olup sonra yerleşik hayata geçmiş insanların yaşadığı bölgelere ait hikayelerin peşine düşer. Özellikle eleştirel teori ve kültürel hafıza konuları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Andreas Huyssen’in “Her anımsama kopmaz biçimde geçmiş bir olaya ya da deneyime bağlı olsa bile, herhangi bir anımsama

ediminin zamansal statüsü hep şimdidir,...geçmişin kendisi değil. Belleği oluşturan, geçmiş ile şimdi arasındaki bu çok ince yarıktır...”* söyleminden hareketle, Ramazan Can, belleği canlı tutan ve sanatsal yaratıcılığı besleyen geçmişle şimdi arasındaki bu yarığı görmemize yardımcı olur.

Güncel sorunlara cevap ararken izlediği bu metodoloji, sanatçının geçmişle bugün arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlarken, modern olanla ilkel olanı da karşılaştırmasına vesile olur. Hatta daha da ileri giderek, modern olanın ortaya çıkardığı sorunların çözümünde ilkel olanın metotlarını kullanmanın akıllıca olabileceğini varsayarak bu duruma göndermeler

yapan birkaç serilik işler üretmesine yol açar.

1 Mart Perşembe günü açılışı gerçekleşecek olan “Evvel Zaman İşi”, sanatçının 2013-2018 yılları arasında, ölüm ve yaşam; beden ve ruh; ritüeller ve totemler ve Şamanizm konuları ve göçebe kültürü üzerine ürettiği resim, enstalasyon, heykel, halı, video ve dokuma çalışmaları farklı başlıklar altında sunuyor ve izleyiciyi Can’ın iç dünyasını, çocukluk anılarını ve güncel konuları algılama biçimlerini bir arada deneyimlemeye davet ediyor.

Ramazan Can’ın kişisel sergisi “Evvel Zaman İşi”, 1 Mart - 13 Nisan 2018 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de!

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz