f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Refik Yurtsever | Hikayesi Olanlar | Art212 Sanat Galerisi

54 B izlenme  
6.11.2020
Refik Yurtsever
"Hikayesi Olanlar..."
13 Nisan - 24 Nisan 2015
Art212 Sanat Galerisi

 
Ressam Refik Yurtsever, 13-24 Nisan 2015 tarihlerinde, “Hikâyesi Olanlar” Kişisel Sergisi ile Nişantaşı ART212 Sanat Galerisi’nde… 
Yurtsever, olay ve olguların nedenleri ve sonuçlarını, insanlarda yarattığı duygu durumlarını anlatmak için kurgusal bir yöntem kullanıyor. Dış dünyada yaşananların iç dünyaya etkileri ve yaşananların izleri, yorumları, düşünceleri duyguları vurgulamak için anlatımını hikâyelendiriyor.
Resimlerinde, güzelliğe, iyiliğe, sevgiye özlem duyan, gelecekten yana umutsuz, kaygılı, yalnızlıkla örülü kadınları; duygu ve düşüncelerini, varlıklarını gizlemek, gizli yaşamak zorunda kalan eşcinselleri; özgürlükleri ve hayatları ellerinden alınmış olan aydınların yaşadığı sorunları ve bu sorunların toplumsal sonuçlarını konu ediyor.
Gerçek yaşamdan hareketle hikâyelendirdiği kompozisyonlarında Refik Yurtsever, kadınların erkek dünyasındaki varoluşunu, toplumsal ve bireysel baskıları, kötü muameleler karşısında ezilen toplumsal kesimleri gözlemleyerek ve iç görüsüyle aktarıyor. 
 
Güzelliğe, iyiliğe, sevgiye özlem duyan, gelecekten yana umutsuz, kaygılı, yalnızlıkla örülü kadınları; duygu ve düşüncelerini, varlıklarını gizlemek, gizli yaşamak zorunda kalan eşcinselleri; özgürlükleri ve hayatları ellerinden alınmış olan aydınların yaşadığı sorunları ve bu sorunların toplumsal sonuçlarını tablolarında konu eden Refik Yurtsever, erkek egemen toplumsal düzendeki sorunların temel kaynağı olarak, eğitimsizliği ve gelenek adı altında dayatılan bozulmuş değerler sistemini görmektedir. 
Refik Yurtsever: “Kadınların var olma çabası, eşcinseller gibi toplumun baskıya maruz kalan diğer tüm kesimlerinin de kadınlarla aynı kaderi paylaşması, ötekileştirilmenin etnik köken, dil, mezhep, din fark etmeksizin toplumun tüm kesimlerini etkilemesi sorunlarımızın nedenli ortaklaştığını gösteriyor. Geçmişin bugüne mirası olan tüm bu sorunlar dün olduğu gibi bugün de konuşulmaya devam ediyor”
Cehaletin hüküm sürdüğü erkek egemen toplumsal düzende, ezilen, istismar edilen, öldürülen kadınlar, çocuklar, eşcinseller, aydınlar... Refik Yurtsever çalışmalarında, hem toplumsal hem de bireysel yaşamda baskıcı ve tutucu güçler tarafından önce yutulan sonra öğütülen insanın sürüklendiği çıkmazları ve bu parçalanma-bozulma sürecini resmediyor. 
Yurtsever, olay ve olguların nedenleri ve sonuçlarını, insanlarda yarattığı duygu durumlarını anlatmak için kurgusal, düşsel bir yöntemle, yani dış dünyada yaşananların iç dünyaya etkileri ve yaşananların izleri, yorumları, düşünceleri duyguları vurgulamak için anlatımını hikâyelendiriyor. Böylece değinmek istediği toplumsal sorunları farklı açılardan değerlendirme ve sunma imkânı buluyor. 
Özlem ve sevgiyi konu alan tablolarında sanatçı, bu kavramları farklı açılardan değerlendirerek resimlerini çok boyutlu kılmayı amaçlıyor. Sevginin toplumsal cinsiyetle alakalı olmadığını, insanın temel ve en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgularken tablolarında yer verdiği figürler, sevgisizliği ve sevgiye özlem duygularını yaşayan, yalnızlaşan karakterler olarak karşımıza çıkıyor

Müzik:Müzikotek
 
 
Devamı

Seçtiklerimiz