d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Seyit Mehmet Buçukoğlu | Belleğin İzdüşümü | Terakki Vakfı Sanat Galerisi

83 B izlenme  
31.10.2020

Seyit Mehmet Buçukoğlu

Belleğin İzdüşümü

28 Mart-11 Mayıs 2019

Terakki Vakfı Sanat Galerisi

Terakki Vakfı Sanat Galerisi, Seyit Mehmet Buçukoğlu'nun "Belleğin İzdüşümü" başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

İnsan, ilk kez yazıyı resimle oluşturmuş, daha sonra sesleri temsil eden harfler yaratmıştır. İnsanın ve doğadan destek alarak yarattığı medeniyetin "sözü", ize dönüşerek alfabeleri oluşturmuştur.

Bu bakımdan "Belleğin İzdüşümü" sergisinde de sanatçı, kendi alfabesinden oluşan dili aktarmakta, izleyene "sessiz" bir anlatı sunmaktadır. Bu sunu; kalp ile ruhun söylemini ve ona işaret eden sözü bir iz/yazı oluşturacak şekilde kaydetme çabası içinde yorumlanabilir. Bunu yaparken de hayal dünyasında şekillendirdiği bir takım imgeler ve formlar aracılığıyla kompozisyonlar oluşturur. 

Yazıyla bütünleşen soyut formlar, estetik yönden farklı varyasyonlara bürünür. Yazı, bazen bir detaya karşılık gelir, bazen de farklı düzlemlerde hiyerarşi kurmuş bir anlatıya dönüşür.

Sıklıkla kullandığı daire formları, sanatçı için yalın bir dünyanın, bireyin ve belleğin bir izdüşümü olarak eserlerin merkezinde yerini alır. 

"Belleğin İzdüşümü" sergisi, 28 Mart-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde izlenebilir.

Müzik: Müzikotek

Devamı

Seçtiklerimiz