3dcb48cd-0eab-4c0c-8c19-3b578c324562.jpg

Seyyit Bozdoğan-Düş ve Gözlem-Ekavart Gallery

82 B izlenme  
7.11.2020
Seyyit Bozdoğan
Düş ve Gözlem
16 Nisan - 4 Mayıs 2013
Ekavart Gallery

EKAV /Eğitim Kültür Araştırma Vakfı, Seyyit Bozdoğan’ın ‘Düş ve Gözlem’ isimli sergisine 16 Nisan – 4 Mayıs 2013 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergide, gözleme yönelik araştırmalarını soyut öğelerle destekleyerek öykünmeci olmayan, kendine özgü bir teknik ve ifadeyle eserlerini meydana getiren Seyyit Bozdoğan’ın son üç yıllık çalışmaları yer alıyor. Düş, anılar, tasavvur etmek, gördüğü nesneleri rüya atmosferi içerisinde ortaya koymak, küçük dokusal şekillerin olağan üstü büyütülmüş hallerini, micro dünyadan macro dünyaya geçmiş gibi yorumlayan sanatçının eserleri, Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Bozdoğan, ‘Düş ve Gözlem’ serisini, yer çekiminden bağımsız, tasavvur gücünün enerji alanında şekillendirirken, somut biçimini ve ifadesini tuvaline aktarmaktadır. Bu sonuç sanatçının önceden düşlediği, kurguladığı resim değil, bunlarla birlikte yapma süreci içinde kendi biçimini kazanan yeni bir resmin kendisidir. 
Prof. Dr. Frank Zehnder bir yorumunda; ‘Seyyit Bozdoğan, şövalenin başına geçtiğinde, elini sanki tutkulu bir resim yapma isteği ve analitik bir ruh birlikte yönetiyor. Erken dönem soyutlama ve figür resimlerinde, mikro kozmos ve bütünsel kompozisyonun birlikteliğinde kararlılık taşıyan, resimsel bütünlük halinde daha da yoğunlaşmaktadır.’ demekte, Prof. Dr. Bernd - Peter Lange ise; ‘Soyutlama ile insan figürü ve insanın zarar verdiği doğaya ilişkin nesnel resim arasında kırılgan bir denge oluşturuyor’ diye yorumlamaktadır.

Müzik:Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz