Şive Neşe Baydar | Gece / Gündüz / Gibi | Milli Reasürans Sanat Galerisi

94 B izlenme  
5.11.2020
Şive Neşe Baydar
Gece / Gündüz / Gibi
22 Şubat - 25 Mart 2017
Milli Reasürans Sanat Galerisi
 
Millî Reasürans Sanat Galerisi, Neşe Baydar’ın son dönem işlerine ev sahipliği yapıyor. Sergide tuvallerin yanısıra video mapping uygulaması ile sanatçının seçtiği görüntüler bir yüzeyde gösteriliyor.
 
Baydar, yapıtlarında izleyenlerin resmin temsil etme ve soyutlama kabiliyeti arasındaki salınımları görerek sorgulama yapmasına olanak sağlıyor.
 
Sergi için hazırlanan yayımda Marcus Graf, bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Neşe Baydar boşluğun gücünü, bozmanın/eriterek yok etmenin değerini ve aşınmanın yapıcı boyutunu idrak etmiş bir sanatçı. Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde yer alan sergisinde resme radikal yaklaşımı sayesinde gösterme ve gizleme ile yaratma ve silme arasındaki ikilemleri aşmanın bir yolunu bulduğunu kanıtlıyor. Eserler temsil etme ile soyutlama arasında olduğu gibi, dışavurumcu ile kavramsal olma arasında geziniyor ve desen ile yağlıboya alanlarını dikkat çekici bir şekilde birleştiriyor.”
 
Yine yazar Neşe Baydar’ın eserlerini sanat alanındaki üretimler açısından özgün bir konuma yerleştiriyor: “Baydar’ın çalışmaları mevcut görsel kültürümüzün durumuna ve günümüzde fotoğraf temelli eserlerin hakim olduğu çağdaş resim eğilimlerine güçlü alternatifler anlamına geliyor. İzleyiciye neyi görmesi gerektiğini ve ne düşüneceğini anlatan yüzeysel figüratif ya da realist resimlerin çoğunun aksine, eserleri birden çok olasılık imkânı yaratıyor. Yapıtları bir çizim zanaati olmak yerine, sanatın varlığını ve gerçekliği yansıtma aracı olarak işlevini sorgulamak amacıyla resim ve resmin gerçeklik ile ilgisini eleştirel bir açıdan değerlendiriyor. Bu anlamda sanatçının mevcut serisi, resmin manası ve gerçekliğin inşaası ile olan ilgisine dair süren tartışmaya değerli bir katkı anlamına geliyor.”
 
Neşe Baydar; Mimar Sinan Üniversitesi’nde resim eğitimi gördükten sonra aynı üniversite de 2003 yılında sanatta yeterliliği tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde öğretim üyesidir.
 
Millî Reasürans Sanat Galerisi’ndeki sergisi 22 Şubat-25 Mart 2017 tarihleri arasında izlenebilir.
 
Müzik: Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz