f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Spaceliner | Arter

103 B izlenme  
6.11.2020
Spaceliner
15 Mayıs - 2 Ağustos 2015
Arter


"Spaceliner", desen ve mekân arasındaki ilişkiyi araştıran işlere odaklanan bir grup sergisi. 17 sanatçının işlerinin yer aldığı sergi, çizginin yüzeyden özgürleşip mekânsallaşmasına ilişkin farklı yöntem ve yaklaşımları örneklendiriyor.
 
Sergideki bütün işler, temelinde çizimin yer aldığı bir düşünme biçiminden besleniyorlar. Bu yaklaşım, ortaya çıkan sanatsal üretimi diğer mekânsal yerleştirmelerden farklı kılıyor. Malzeme seçimi ve kullanımında gözlemlenebilen bu fark, işlerin grafik yoğunluğunda ve desenlerin mekândaki yerleştirilme biçimlerinde ortaya çıkıyor. Bu anlamda sergideki işler, bir mecra olarak çizimin epistemolojik niteliğini kavramaya yönelik ısrarcı bir çabayı yansıtıyorlar. Öte yandan, işlerin tümünde var olan "hareket" öğesi, imgenin mekânsal varlığı ile bizlerin mekân/uzam içindeki gerçek deneyimimiz arasındaki gerilime ilişkin temel bir tartışma başlatıyor. Sergideki tüm işler, çizilen çizgiler ve gerçek mekân arasındaki geçiş alanlarında yer alıyor ve hem içinde yaşadığımız sonradan oluşturulmuş mekânlarla hem de mekâna ilişkin içsel algılarımızla ilgileniyor.
 
Çağdaş desen üretiminin içerdiği biçimsel çeşitliliği sergilemeyi amaçlayan sergi, güncel bir ifade aracı olarak desenin sıradışı yöntem ve malzemeler yoluyla yeni görsel fikirlerin gelişimini taşıyabileceği noktayı da ortaya koyuyor.
Müzik:Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz