cda6e381-b82b-4a28-8a9f-2e586e932f78.jpeg

Stefan Winter & Mariko Takahashi | “Sound Art Triptych’’ | Millî Reasürans Sanat Galerisi

126 B izlenme  
14.04.2023

Stefan Winter & Mariko Takahashi

Sound Art Triptych’

 15 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023

 Millî Reasürans Sanat Galerisi

https://www.millireasuranssanatgalerisi.com

Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde Stefan Winter ve Mariko Takahashi’nin hazırladığı Sound Art Triptych sergisini 15 Aralık 2022 – 14 Ocak 2023 tarihleri arasında görülebilir. Sound Art Triptych sergisi için bir de kitap yayınlanmıştır. 

Sergi, Bavyera Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı, Goethe-Institut ve Kagel-Burghardt Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

Artık yeni bir çağa vardık; yok oluş çağına. İnsanlık yeryüzünü etkileyen en önemli aktör haline geldi. Bir kavşaktayız; Dante daha ziyade yolumuzu kaybettiğimizi ve ormanın derinliklerinde olduğumuzu söyleyecektir. Peki yolumuz nereye gidiyor?

Stefan Winter ve Mariko Takahashi’nin birlikte hazırladığı sergi Sound Art Triptych başlığını taşımaktadır. Sergi, The Ninth Wave (Dokuzuncu Dalga) ve Poem of a Cell (Bir Hücrenin Şiiri) ses yerleştirmelerinden meydana gelmektedir. İnsanın doğaya ve kendine karşı olan davranışlarını ve bu davranışların sonuçlarını sesin ihtimalleri üzerinden görünür kılma çabası içindedir.

“Dokuzuncu Dalga” yerleştirme, doğanın tahribatını, insanın konumunu ve onun genel etkilerini ele almaktadır. 3 kanallı bir video yerleştirmesi olan “Dokuzuncu Dalga”ya gürültü ve müzik içeren 8 kanallı bir ses yerleştirmesi eşlik etmektedir.  İkilinin farklı mekânlardan kaydettiği buluntu sesler ve bu seslere eşlik eden görüntüler, Alman besteci Ludwig van Beethoven’ın Fumio Yasuda tarafından uyarlanmış eserleriyle beraber yeni bir anlam kazanmaktadır. 

Takahashi ve Winter, "Bir Hücrenin Şiiri" ile Yahudi, Hıristiyan ve İslam müziği ve şiirinin unsurlarını birleştiren bir ses enstalasyonunu kurgular. Eski Ahit'in yanı sıra Hıristiyan ve İslam mistisizminden metinler işe kaynaklık eder.  Bu metinler arasında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ı bir araya getiren ve tüm farklılıkları arasında köprü kuran birleştirici bir tema bulunur: aşk, vecd, ve ilahi aşkla nihai bütünleşme. “Bir Hücrenin Şiiri’nde geçmiş, şimdi ve gelecek eş zamanlı vücut bulur.

Devamı

Seçtiklerimiz