f2af643b-1f2b-4576-a0c7-c8029d8139a4.png

Tülin Onat-Parçalı Bulutlu-Merhart Galeri

174 B izlenme  
7.11.2020
Tülin Onat
Parçalı Bulutlu
30 Nisan - 1 Haziran 2013
Merhart Galeri
 
Resim sanatının Batı kökenli gelişimi bazı belirgin resimsel öğelerle açıklanabilir. Çoğu kez izm ve ekol  olarak adlandırılan bu özellikler aynı zamanda da birçok yörünge ve yönerge içerirler. İzm ler ve ekoller özellikle figüratif resim geleneğinde tek üretim dayanağı olmuşken soyut sanat dikkat çekici farklılıklarıyla  öznel bir dili öngörmüştür. Soyut resmin kaynağında doğaya benzetme endişesi yoktur, hikaye yoktur, imgesellik yoktur; resim yapmak beyinsel bir süreç işidir, doğaldır. 1900’ lerin başında oluşan bu bilgi ve bu eğilim aralıksız süregider ve günümüzde de kullanılır. Özgün  resim yapma farkındalığı kazandıran soyut resim dili öncelikle alışılmış tüm görüntülerden sıyrılmayı önerir. Yeni formlar, yeni derinlikler, yeni renk- ışık lekeleri, yeni ritmler, yeni armoniler…
 
Ressamlar soyut anlayışlarında  öz- biçim birlikteliğini destekleyecek  renk ve doku  armonilerini kendileri belirlerler.  Teknik araçları da kendileri seçerler ve uygularlar. Böylece resim yapmak tam bir özgürlük alanı olur. Tıpkı T. Onat’ın soyut resimlerinde  görüldüğü gibi  daima özgün bir görüntüyle buluşmayı önerirler. Ritmik arayışlarda, geometrik biçimlerde ya da tanımsız farklı lekelerde, hareketlerde, bölümlerde ve çizgilerde.
 
Dokusal bir parça ya da bir yarık veya bir biçim defalarca ve belli yönlerde aralıklarda sıralanarak,serpiştirilerek Onat  resminin kurgusunu oluşturabilir. Yinelemeliyiz ki; Onat’ın  hiçbir şekli anlatımının bir simgesi ya da imgesi değildir. Parçalar  sadece tekil varlık alanından çıkıp bütüne varmaya kilitlenmiş ayrıntılardır. Yarıklar ve kesilenler yüzeyi  en derin bölgeye doğru derinleştirirken  bir başka tuvalde yüzeyde ve sürekli başka alanlara yönlenecek birçok yolun önünü açabilirler.  Adeta oyun oynarlar, dans ederler. Onlar için  durmak  hiç yoktur. Tekrarlar ve süreklilikle önemli bir  hareketlilik kazanan yüzeyler için genelde uygulanan tek renklilik bir anlamda  sadeleştiricidir. Bu noktadaki  amaç,  az olandan yola çıkıp ritmi hızlandırmak ve bütüne ulaşmaktır. Parçaların yönlenişine göre sonsuzu çağrıştıran bir düzendir Onat’ ın resmi. Sonsuzluk arayışıdır. Renklere  gelince, onların  psikolojik özelliklerine birer gönderme ile yaklaşılmalıdır. Neden en derinlerde morlar var diye sormak, bir konuya kolayca açıklık getirebilir, mavilerin en sakinleştirici etkileri ya da neden yaldız kullanılmıştır, düşünülür.
 
Tülin Onat  resmi ile bazen karmaşanın en dibinde, bazen çığlığın doruğunda hissetmek bazen de müziksel bir tını harmonisini yakalamak  en doğal yaklaşımdır; öyle de olur.
 
Prof. Dr. Ümran Bulut
Müzik :Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz