Vargücü / Existrong

19 B izlenme  
3.03.2021

VARGÜCÜ | Civan Özkanoğlu, Dağhan Celayir, Gabriel Jones, Nazlı Eda Noyan, Selçuk Artut, Zeynep Kayani'nın yer aldığı sergi cda projec'te

VARGÜCÜ, görünen güçlüklerin ötesinde, insana ve o’nun zihnindeki uzlaştırmalara odaklanan, doğrudan bu alandan beslenen bir sergi. Bu haliyle, insanın hata, kusur, kaygı ve en önemlisi müthiş bir heyecanla örülü öznel, biricik yaşam deneyimini; nesnel, tarafsız, doğru gerçeklere yeğliyor ve bu özel alanı samimiyetle paylaşıma açıyor.

Görüntü ve iletişim teknolojileri, akışı gitgide hızlanan yaşamda, bu akışı tersine çevirebilme, alternatif yaşam yaratma olasılıklarıyla sanatçıların önünde duruyor.

Sınırları piksellerle tanımlı, fotograf, video ve e-verilerden oluşan bu seçki, sanatın tüm zaman ve coğrafyalardaki en temel bağlayanı, en ortak kesişim bölgesi, yapan, eyleyen ve en önemlisi hisseden olarak insan ve onun varolma mücadelesini vizöründen izleyen çalışmalardan oluşuyor.

Devamı

Seçtiklerimiz