d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

''Yemin Edebilirdim'' Yeni Zelanda'dan Yeni Sanatçılar

27 B izlenme  
10.03.2021

Aug 10 Ağustos - Sept 4 Eylül 2010
Daire Sanat, Ağustos’ta yurtdışında yaşayan ve çalışan Yeni Zelandalı genç sanatçıları ağırlıyor. Berlin, New York ve İstanbul’daki çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan “Yemin Edebilirdim”, gerçek ve gerçeğin belleği arasındaki tutarsızlıkları keşfeden bir multimedya sergisi. Sergide yer alan sanatçılar, coğrafi olarak izole bir konumda bulunan Yeni Zelanda’nın çağdaş sanat üretim merkezlerine odaklanmış, genişleyen uluslararası bakış açısına sahip. Aynı zamanda kendi özgün küresel perspektiflerini de temsil etmeyi başarıyorlar.

Toplumsal medya teorisi olan Prostetik Hafıza ve duyusal sonucu Hayalet Uzuv Sendromu, bir arada serginin kavramsal çerçevesini oluşturuyor, medya tarafından hipergerçeklikle çevrelendiğimiz günümüz dünyasında “deneyimlerimizin” algısına odaklanıyor. Altı farklı işi içeren sergide (video, ses enstalasyonu, interaktif projeksiyon) konsepte deneysel bir düzlemde yaklaşım esası bulunuyor.

Kimi işler izleyicilerin katılımıyla dönüşüyor,örneğin Henley’in akvaryum-hareketli kamera yerleştirmesi “Buzdağı Teorisi” özne yerine izleyiciyi koyuyor. Garratt’ın FM radyo yayını “Kovma/Kabul” ise izleyiciyi alıp götürebileceği baskı metinlerle işe dahil ediyor.

Devamı

Seçtiklerimiz