Yüksel ve Parla | Russo Art Gallery

93 B izlenme  
5.11.2020
Yüksel ve Parla
26 Şubat - 2 Nisan 2016
Russo Art Gallery


Rise and Shine İtalya’dan ve Türkiye’den on bir sanatçıyı bir araya getirir ve böylece Galeri Russo’da çeşitli teknik, estetik ve kavramsal stratejilere bir anlayış sağlar. Galeri yıl boyunca solo gösterilerin yanı sıra daima, temsil sanatçılarının en son eserlerini sergilediği grup sergileriorganize eder. Bu anlamda bu sergiler seyircilerin GaleriRusso’nun karakterini anlaması için bir fırsat vererek sanatçıların eserlerinin şimdiki durumunu sunar. Bu yolla bu grup gösterileri sanatçılarının gelecekteki solo sergilerebir iltifat olarak anlaşılabilir. Bunun yanı sıra galeriye yeni katılan sanatçılar bu sergilerin yardımıyla sanat sahnesine tanıtılır. Tam bu durumda olduğu gibi Marco Veronese veEmre Yusufi de Galery Russo’nun sanatçıları olarak ilk defa takdim edilmektedir. 
Russo’da grup sergileri geleneğinde Rise and Shine,ilk defa tamamen dijital olarak üretilen bazı eserlerin sergilenmesi gerçekliği nedeniyle olağanüstüdür.Veronese ve Yusufi her ikisi de dijital kolaj ve fotoğraf manipülasyonuyla ilgili parçalar sunmaktadır. Yani, GaleriRusso, klasik disiplinler yanında işlemlerine dijital sanat ve kültürün yoluna girerek yeni boyutlar katmaktadır. 
Rise and Shine’da hiçbir gerçek kavramsal çerçeve yoktur. Önceden tasarlanmış veya belirlenmiş sergileme fikri de izlemediğinden seyircinin çeşitli sanatçılar, tarzlar, sesler ve stratejilerin Russo’nun galeri fikrini oluşturduğu estetik kaleydoskop olarak galeriyi izleme fırsatı verir. Yine sanatçılar arasında kavramlar ve yaklaşımlar ile ilgili fark edilebilir bazı bağlantılar vardır. Bu paralellikler galerinin, açıkça sahibinin vizyonuna göre şekillenen tutarlı ve sıkı varlığından kaynaklanmaktadır. Burada biçim ve içerik, zanaat ve sanatın yanı sıra estetik güzellik ve masalımsı anlatım arasında bir dengenin olduğu figüratif eserler hakimdir. Bu anlamda, ilk galerisini 1898 yılında açmış olan Russo’nun figüratif resmin büyük İtalyan geleneğine bağlantılar çiziyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte galeri zengin tarihinin yanı sıra mekanlarını ressamlarla bir arada bulunan yeni umut verici yeteneklere ayırmakta, şimdiden aile geleneğine göre tarihsel 20. yüzyıl’da grup ve kişisel sergiler organize etmeye devam etmektedir.
Rise and Shine’da çeşitli gerçeklik incelemeleri ve gerçekçilikle uğraşı tespit edilebilir. Bazen, Angelo Bucarelli eserlerinde olduğu gibi, gerçekliğin şiirsel ve felsefi analizi verilir. Burada, sanatçı fotoğraf kolajlarında dünyamızın çok boyutluluğunu ortaya koymaktadır. Thomas Ottieri mega şehirlerin kentsel dokusuna yansırken Massimo Gionnani kitaplıkların güzel resimlerini yaratmaktadır. Her iki sanatçı da mekanı mimari ve felsefikonu olarak anlamaktadır. Enrico Benetta anlamın herhangi tek boyutlu biçimine karşı çıkan parçalara dayalı bir tipografi yaratarak kelimeler dünyamızı yıkmaktadır. Diego Cerero Molina ve Roberta Coni, tasvir edilen kişilerin görünmekte olduğu yapma ve yıkma arasında bir belirsizlik içinde sıkışmış olduğu portreler sanatı hakkında güçlü yorumlar göstermektedir. Manuel Felisi’nin parçalarında da insan bedeni ve hareketleri önemli roller oynarken izleyicileri rüya ile gerçeklik arasında bir yolculuğa götürür. Ilir Zefi ve Hale Karaçelik soyut ekspresyonizm ekoluyla ilişkilerin çizildiği resimler sergiliyor. Nihayet, Marco Veronese ve Emre Yusufi fotograf manipülasyonu ve kolaj sanatını esas alan dijital olarak yaratılmış eserler sergilemektedir. Oysaki Veronese’in parçaları tarih ve şimdiki zaman arasındaki bir bağlantıyı bir bakıma şiirsel ve siber-spritüel yolla göstermekte iken Yusufi dünyamızın bilinen felaket durumunu doğrudan belirtmektedir:"Dünyanın giderek daha çok silahlandığı, savaşların giderek arttığı, insanin insana sevgisinin kalmadığı,merhametin tükendiği, zulümlerin normalleştiği bu dünyada, insanların yarattığı bu kaostan etkilenen hayvanların da olduğunun farkındalığını yaratmak. Eğer insanoğlu bir avuç toprak için silahlanıyorsa en azından Emre Yusufi'nin tablolarının içinde hayvanlarda aynisini "insanca" yapıyor ve silahlanıyor"
Nihayet,  bizim garip dünyamızın bir yansıması, onun tuhaf bir sanat sahnesidir ve aynı zamanda da bugün Galleri Russo’nun barındırdığı sanatsal sunumunun duruşudur. Gerçekliğin sayılamayan parçacıklara ayrıldığı gibi yaşamın nasıl olması gerektiği bakımından da mutlak kurallar yoktur. İşte bu nedenle bir karmaşa, heterojenlik ve belirsizlik dünyasında yaşıyoruz. Bununla birlikte, Rise and Shine bu çoğulcu dünya görüşü hakkında oldukça iyimser bir yorumdur, dünyanın çok boyutlu karakterini birlik ve doğrusallık modellerine zorlamak yerine farklılıklar ve çoğulculuğu kutlamaktadır.
Müzik:Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz