Yüzen Adalar | İstanbul Modern

114 B izlenme  
1.12.2023

Yüzen Adalar

İstanbul Modern

 

İstanbul Modern’in dokuzuncu koleksiyon sergisi, “Yüzen Adalar”, 110 sanatçı ve 2 sanatçı ikilisine ait 280’den fazla yapıtı bir araya getiriyor. Sergi, koleksiyon ve süreli sergi salonlarının yanı sıra müzenin farklı alanlarına da yayılıyor.

Koleksiyon sergi salonunda 1945’ten bugüne Türkiye sanat ortamının gelişim ve dönüşümüne odaklanan müze koleksiyonundan kronolojik bir kesit yer alıyor. Soyut eğilimlerden figüratif yaklaşımlara, yerleştirmelerden videolara uzanan konu ve malzeme çeşitliliği ile sanat tarihsel gelişime yer veren sergi, sanatçıların birbirleriyle olan etkileşimlerini görünür kılıyor. Her bir yapıt döneminin güncel eğilimlerini yansıttığı gibi aynı zamanda sanatçıların özgün üsluplarına dair izleyiciye bilgi sunuyor.

Süreli sergi salonunda ise ağırlıklı olarak 2000 sonrasına tarihlenen sanat çalışmaları tematik bir yönelimle ele alınıyor. Türkiye ve dünyadan sanatçıların ortak konular etrafında buluşmalarına işaret eden sergi, farklı coğrafyalardaki üretimlerin günümüz dünyasındaki yakınlığını ve ortak duyarlılığını gösteriyor. Kent, insan, doğa, sınırlar, coğrafyalar, politika, kültür, ses ve müzik gibi temel başlıklar üzerinden hem sanatçıların bu konulardaki yorumlarını hem de şimdiki zamana etki eden durum ve olayları gündeme getiriyor.

“Yüzen Adalar” sanatçıların özgün, aykırı hayal güçlerine ve etki alanlarına adanmış bir başlık. Hem bir yere ait olduklarının altını çiziyor hem de düşünceleri ve üretimleri ile sınır ve coğrafyalar ötesi etkilerine vurgu yapıyor. 

Devamı

Seçtiklerimiz