Zaman Kapsülü

10 B izlenme  
27.01.2021

"Zaman Kapsülü"

15/28
EYLÜL/EKİM

Artist: Bruno Serralongue
Kürator: Ali Akay

İlk baktığımızda, Bruno Serralongue' un fotoğraflarında, dünyanın içinden geçen bakış her yanı yatay bir şekilde kesiyor ve bir belgeleme arzusu okunuyor; ancak aynı zamanda kendisinin olaylara baktığı mesafeden fotoğraflarına baktığımızda, burası, onun durumunu, konumunu belirliyor ve de belgelemenin ötesine geçen bir öznelliğe dokunuyor.

Fotoğraflar tam olarak enformasyon vermekten çok verirmiş gibi duruyorlar; ve aslında hiç bir enformasyon fotoğraflarda okunmuyor. Enformasyondaki ayrıntıların açıklanmasından çok bize ayrıntıları kapalı bir şekilde (okunamamalı veya yarım okunulası) veriyor.

Bunu etikette açıkça küresel bir sorunu gösteren bir bakışla sunuyor. Sosyal ve politik sorunların küreselleşmiş olduğunu gösteriyor. Fotoğraflarında gözüken küreselleşme karşıtı hareketlerin yanında Kosovalı ve Tibetli mültecilerin mevcudiyeti "mülteci coğrafyası" bakımından okunduğunda bize sadece sefilliği ve ulus devletlerin vatandaşları karşısındaki pasifliklerini değil, ama aynı zamanda onların yaşamsallığındaki atılımı ve mücadeleye hazır bekleyişlerini, yani duygularla işleyecek olan bir olumluluğu de bize hissettirmektedir.

Bu anlamda da, Bruno Serralongue'un fotoğrafları, belgesel niteliğini taşımalarına rağmen, onun açısından gelişen bu bakışın aynı zamanda öznellikleri ortaya koymak bakımından ne kadar perspektivist (perspektiflerin çokluğu {multitudo}) olduğunu da bize göstermekte. Bugünün sanatsal durumundan biri olan enformasyon taşıyan fotoğraflar aynı zamanda ''enformasyon toplumunun'' küresel halini de sergilemekten geride kalmıyor. Gelmeyen enformasyonu taşıyor; ama belgesellik aynı zamanda kurgulanıyor, bir tür ''romanlaştırılmış bir belge haline sokuluyor.


Devamı

Seçtiklerimiz

Bizi Whatsapp'ta takip edin