d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg

Zeynep Öztürk-Motiflerin Yanılsaması-Ekavart Gallery

183 B izlenme  
7.11.2020
Ekavart Gallery, Zeynep Öztürk’ün ‘Motiflerin Yanılsaması’ sergisine 19 – 31 Mart 2013 tarihleri arasında evsahipliği yapıyor.
 
Zeynep Öztürk eserlerinde, sevgi ve coşkusunu lekesel motiflerle tuvaline aktarırken bu motifler, belli bir düzen anlayışında tekstil altyapısını da içine alır.
 
Pentürlerinde dokusal çıkış olarak ele aldığı yerel kilim motifleri, gerçek ayrıntılardan arınmış olarak yansır. Titiz bir disiplinle ele aldığı obje, figür veya mekân unsurları bellekte yarattığı değişimle, geometrik motiflerinin yanılsamalarını renklerle konumlandırır.

Işığın vurduğu alanları yanılsamalarla irdelerken doku arayışlarını, stilize edilmiş geometrik motifler sayesinde farklı renk tonlarıyla yansıtır.

Motifler, âdeta mekânlar üzerinde renklerin bellek haritasını oluşturur. Küçük, ince ayrıntılarla verilmiş geometrik motifler, renk ahenkleriyle insanın içine dalarken doğayla, tarihle, gelenekle kurduğu birliktelikler, onun fırçasıyla çağdaş bir arayış içinde sentezlenir.
 
Tarihsel yapıların yaşamsallığı;  onun motifleriyle sanki yeniden inşa edilirken renklerin duygusal içeriği, kötülüğe karşı oluşmuş tılsımı simgeler. Sanatçının resim dili, renk paletinin titizce kullanımı ve belleğindeki motiflerle özgün biçim dilini oluşturur.
Devamı

Seçtiklerimiz