5fba12a4-40bc-4ffb-aad4-19d6c0a5c162.jpg

Londra Tasarım Bienali’nde "Açık Yapıt" Adlı Yerleştirme

ArtNews

bir yıl önce

Melek Zeynep Bulut’un performatif, deneysel bir mekân kurgusu olan eseri “Açık Yapıt”, 1-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Londra Tasarım Bienali’nde Somerset House’da yer alacak. Bienalin bu yıl gerçekleşecek dördüncü edisyonunun teması; tasarımı sınırların ötesinde ele alan, yeni uluslararası iş birliği biçimlerini keşfeden ve multidisipliner tasarım aracılığıyla katılımı teşvik eden “Küresel Oyun: İşbirliklerini Yeniden Eşlemek” olacak.

Eşik, dönüşüm metaforlarının etrafında şekillenen, performatif bir mekân, tiyatral bir geçişler sergilemesi olan “Açık Yapıt”, insanlık tarihi boyunca güç, sınırları belirleme, toplumsal hiyerarşi temsili olan kavramların anlamları üzerine tartışmayı temel alıyor. Tıpkı bir enstrüman gibi çalışan hareketli ve sesli yüzeylerin oluşturduğu soyut kapılar ve dolaşım plânı ziyaretçiyle etkileşime geçerek yerleşimin bir parçası hâline dönüştürüyor.

Algı ve madde üzerinden bir deneyim sunan “Açık Yapıt”, temellerini kapı, geçiş ve eşik kavramları üzerine kuruyor. Yerleştirme, anıtsal bir diziliş ve büyüklükte öne çıkarken ziyaretçilerin bu deneysel mekâna temas etmesi ile dokunulmazlık yerini sessellik ve esneklikliğe devrediyor. Yerleştirme bir diğer taraftan yeni dünyaya dair nazik bir soru işareti bırakan bir oyun alanına davet ediyor.

Açık bir karşılamanın temsili olarak kapıların birbiriyle bağlanıp bir duvar ya da koridor oluşturmasından öte yerleştirme bir forma dönüşmekten uzak duruyor. İnsanlık tarihi boyunca yerleşmiş formlar “Açık Yapıt”üzerinde konuşuyor.En Çok Okunanlar