d579ba1d-1de9-4555-ad70-f96e65b15b27.jpeg
Fırat Engin, Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz? başlıklı sergi ile Galeri Siyah Beyaz'da!

Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?

5 B izlenme  
7.11.2017

Sanatçı Fırat Engin’in ‘Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?’ başlıklı sergisi Galeri Siyah Beyaz’da yer alıyor. Tüketim toplumu, küreselleşme, kültür piyasası ve politikaları, sosyo-politik düzenin sistem eleştirisi gibi konuların altını çizen Engin, disiplinler arası çözümlemelerle izleyicinin karşısına çıkıyor.
 

Engin ‘Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?’ sergisinde topluma dair güncel yaraları, haksızlıkları, manipülatif söylemleri, baskıyı ve bunların sonucunda oluşan insan davranışları ve psikolojilerini bireysel hikayeler üzerinden aktarıyor. Geçmiş sergisinde mülteci teması üzerinde duran sanatçı, güncelliğini hala yitirmemiş konunun paralelliğinde bu sergide de göç, kimlik bellek, aidiyet, ulus, aile, yuva gibi alanlara değiniyor. Sergide; evrensel problemler haline gelmiş bu kavramlar, ulus, toplum, kitle eleştirisi gibi çoğulcu yaklaşımlar yerine, bireysel hikaye ve izler üzerinden yorumlanıyor.

 
Sanatsal üretiminde çok yönlülüğü, zengin malzeme ve içeriği yalın bir biçimde kullananan sanatçı, sergide yine izleyiciyi çok sesli bir dille karşılıyor. Engin, buluntu veya hazır nesnelerle malzemeyi dönüştürme yetkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
 

Sanatçı değişen dünya dinamiklerinin ortasında kalan bireylerin ulus, ırk, cinsiyet, aile kavramlarına dair yeni farkındalıklar geliştirmesini gerektiğini vurgularken ve güncel problemlere dair yeni çözüm yolları üretmeyi öneriyor. Fırat Engin’in ‘Bu Yükü Daha Ne Kadar Taşıyabiliriz?’ sergisini 27 Kasım’a kadar Galeri Siyah Beyaz’da devam ediyor.
 
 

 

Devamı

Seçtiklerimiz