3ed9bb05-596e-4bd5-bdad-96342b793089.jpg

Çanakkale Seramik Müzesi

150 B izlenme  
31.10.2020
Çanakkale Seramik Müzesi

Yapının 1904 yılında inşa edildiğini ana cephe, giriş kapısı üzerinde yer alan Arap rakamları ile yazılmış 1322 (hicri) tarihinin yer aldığı kitabeden öğreniyoruz. İnşa kitabesinin hemen altında, Latin harfleri ile oluşturulmuş ikinci kitabede ise “MST.MV.ER HAMAMI” (Müstahkem Mevkii Er Hamamı) yazmaktadır. Yapının orijinal plan şeması günümüze kadar bozulmadan ulaşmış olup geleneksel Türk hamam mimarisi plan şemasının tüm unsurlarını içerir. Cumhuriyet dönemine kadar çevresine farklı dönemlerde inşa edilen ek binalara ise oldukça önemli müdahaleler olmuş, özellikle Cumhuriyet döneminde teknik gelişmeler ve şehircilik gelişmelerine uygun olarak ısıtma sistemi kalorifer sistemi ile değiştirilmiştir. Bu tadilat ile kuyu, külhan ve su deposu işlevsiz kalmıştır. Zamanla askeriyenin yeni binalara geçmesi ile yapı geleneksel kullanımını yitirmiş ve yapısal deformasyonlar başlamıştır.
Yapı kullanımının Çanakkale Belediyesi’ne devri ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılarak gerekli izin ve onayları alınmış ve restorasyonu tamamlanarak, yapı 2013 yılında “Çanakkale Seramik Müzesi” olarak işlevlendirilmiştir.
 
08 Kasım 2013 – 27 Nisan 2014
Güngör  Güner ‘50 yılı aşan seramik çalışmalarından bir kesit'
detaylı bilgi için; http://www.canakkaleseramikmuzesi.org 

Müzik:Müzikotek
Devamı

Seçtiklerimiz