5fba12a4-40bc-4ffb-aad4-19d6c0a5c162.jpg

"Bulunduğumuz Yer" Ekrem Kahraman

26 B izlenme  
3.11.2020

“2000’li yılardan itibaren bütün dünyada, özellikle de Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde bugünümüzü ve yarınımızı da etkileyip biçimlendiren bir kırılma noktası oluştu. 1950’li yıllarda Amerikalı postmodernistler ‘modernizmin tıkandığını’ ileri sürmüşlerdi. Bugün ise ısrarla yerel modernliklerden söz edilmeye başlandı. Anlaşılan o ki postmodernizm tıkandı… Dünya ekonomisi hızla çöküyor… Reel egemen politik, ekonomik, sanatsal, kültürel argümanların altları felsefi ve ideolojik olarak çökmüştür. İnsanlık büyük bir gelecek ütopyası krizi yaşıyor… Artık dünya başka bir yere doğru gidiyor… Doğumuzda ve Ortadoğu’da patlatılan bombalar çoluk çocuk, kadın, sivil halk, ırk, din, mezhep, ulus demeden bütün insanlığın ruhunu, aklını, kültürünü, her şeyi geri dönülmez biçimde yerle bir ediyor. Akıl, göz, kalp, vicdan pervasızca katlediliyor. İyiliğe, güzelliğe, sahici hayata ve huzura ait değerler, sahipler, sınırlar, haritalar zorla değiştiriliyor… Üzerinde yaşadığımız coğrafya, ayak bastığımız topraklar bütün masumiyetine karşın artık yeterince güvenli ve tekin değil… Artık insanlık hızla her an feryat edip durduğumuz bugünümüzden çok daha büyük bir trajediye doğru ilerliyor…” Ekrem Kahraman resimlerinin düşünsel altyapısını böyle çiziyor ve uzunca bir süredir sanat ile politika arasındaki kopmaz ilişkiyi silahsız ve kan akıtmadan sanatın sonsuz tarihsel/dilsel olanaklarıyla kendine özgü bir zeminde kuruyor. Dünyanın bugününden sorumlu merkezlerin sanatsal çıkmazlarına, dilsel darlaştırıcılıklarına prim vermeden, altı kof bir yenilik iddiası hastalığına da kapılmadan asıl yeni ve sahici kendi sanatsal iddialarını öne sürüyor. Daha başından beri kendisini “hayalperest bir çiftçi”, resimlerini ise “toprakları” olarak tanımlayan sanatçının çıkış noktası, öncelikle kendi coğrafyası olan Çukurova ve Anadolu, sonra da Ortadoğu ve bütün yeryüzü… Sanatçı resimlerinde yeryüzü ile gökyüzünün uçsuz bucaksız boşluklarına, insanlığın masumiyet çağına ait alabildiğine sıradan ve olağan niyetlerine insani göndermelerde bulunuyor. Derin boşluklar, ıssızlıklar, sonsuzluklar ile iri, beyaz bulutlar, küçük taşlar, ağaçlar, otlar vb. sıradan nesnelerle kendine özgü yeni imgeler oluşturuyor… Kare Sanat Galerisi tarafından düzenlenen bu yeni sergi, aşina olunandan gizemli olana, gerçekten gerçeküstüne, yerelden evrensele, güncelden tarihsele ve geleceğe uzanan içeriğiyle dikkat çekiyor... Resimleri aracılığıyla düşündüklerini, düşlediklerini, inandıklarını bilgece ve bir o kadar da içtenlikle aktaran sanatçının, son dönem çalışmaları “Bulunduğumuz Yer: ……….” başlıklı sergide 14 Mayıs tarihine kadar görülebilecek.

Devamı

Seçtiklerimiz