f7c849f2-0101-48db-a188-b74f67246675.jpg

Pop Art Üzerine Mihriban Mirap ile Söyleşi | ARTtv

120 B izlenme  
15.04.2021

Pop Art üzerineMihribanMirapilesöyleşi

Mihriban Mirap 1981 yılında İstanbul’ da doğdu. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümünden mezun oldu. Prof. Özdemir Altan, Prof. Zahit Büyükişleyen ve Prof. Turan Aksoy atölyelerinde eğitim aldı. Çeşitli resim yarışmalarında eserleri sergilenmeye hak kazandı. Yurtiçinde ve yurtdışında karma sergilere katılan sanatçı ilk kişisel sergisi “Ben Böyle Görüyorum” u Gama Art Gallery’de 2011’ de gerçekleştirdi. 2013 senesinde ikinci kişisel sergisi “Şehir Makinesi”ni Olcay Art Galeride gerçekleştiren sanatçı, çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam etmektedir.

Müzik:Müzikotek

Pop art Nedir?

Pop art, 1950'lerde, özellikle ABD ve İngiltere'de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların 1960'larda bir akım haline getirdikleri sanat türüdür. İngiltere ve ABD'de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır. Marcel Duchamp'ın 20. yüzyıl başında hazıryapım nesneleri bağlamları nedeniyle sanat eseri olarak sunmuş olması, pop sanatçılarının popüler kültür imgelerini benzer bir motivasyonla sunmalarında etkili olmuştur. 

Devamı

Seçtiklerimiz