f7c849f2-0101-48db-a188-b74f67246675.jpg

Simgelerden Doğan Sanat; Gündüz Gölönü

24 B izlenme  
4.11.2020

Gündüz Gölönü'nün sanatı tarihe dayalı bilimsel araştırmalardan yola çıkar. Dil ve etimoloji ile ilgilidir. Onun sanatında, onu ilgilendiren konu sözsel gelenek nasıl yazılı hale dönüştürülüyor olduğu idi. Yazılı olan eski diller örneğinde gördüğümüz gibi insanoğlu iletişimi ses ve imaj ilişkisini kurarak oluşturuyordu. Gölönü'nün yaptığı sanatta görsel elemanların çoğunluğu amblemler ve harflerden meydana geliyor. Eski dillerde kelimeleri oluşturan heceler logoya benzer biçimler sözsel ve metaforik anlamlar içeriyordu. Bu birimler bir geometrik patern olarak onun sanatının alt yapısını oluşturuyor. Gölönü'nün eserleri seriler halindedir. Aynı konuda bir cok resim bir araya gelerek bütünlüğü kurar ve bir portfolyo oluşturur. Bu ''muzik'' ''dans'' ve ''zaman'' gibi evrensel konularla ilgili olmuştur.

GÜNDÜZ GÖLÖNÜ

1937'de Çanakkale'de doğdu. 1961 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu ve kuruma daha sonra asistan olarak atandı. 1969'da devlet bursu ile gittiği Paris'te Atölye 17'de Stanley Willim Hayter ile çalışıp viskosite renkli baskı tekniklerini öğrendi. 1970 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde doçent oldu. 1973'te konuk sanatçı olarak Amerika St. Paul Hamline Üniversitesi'nde 1yıl süre ile bulundu. 1974'te yine konuk sanatçı olarak Amerika San Diego Devlet Üniversitesi'nde yaz dönemi için çalışmalar yaptı. Gölönü, 1975 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde tam zamanlı profesör oldu. 1979 yılında konuk sanatçı olarak Amerika St. Paul Saint Catherine Koleji'nde1 yıl süreli görevde bulundu. Gölönü, California Berkeley Kala Baskı Sanatları Enstitüsü'nün üyesi oldu ve burada viskosite baskı tekniklerini öğretti. 2005'te Türkiye'ye döndü ve ''Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tam zamanlı profesör olarak görevine devam etmektedir. Gölönü, 1967'de Fransa'da V. Gençler 1967'de Sao Paulo, 1968 yılında İngiltere'de düzenlenen 1. Uluslararası Baskı Sanatları, 1971'de IX. İskenderiye, 1971'de Fransa VI. Gençler, 1971 yılında Buenes Aires ve 1976'da Cabo Frio Uluslararası Baskı Bianeli'ne katılmıştır. Sanatçı ayrıca, 1969'da Paris'te Biblioteque National'de 500 Çağdaş Gravür Sanatçıları Sergisi'ne, 1971 yılında Monaco Uluslararası Sanatçılar Derneği Altun Palmiye Yarışması'na, 1972'de İbiza Grafik Sergisi'ne katılmıştır. Gölönü'nün ödülleri arasında Altın Palmiye 1. ödülü, 1970 İstanbul Festivali Sergisi 1. ödülü, 1975; Minepolis College of Art and Desing 1. Liyakat ödülü, 1980; California Art Council misafir sanatçı ödülü, 1985; California Art Council misafir sanatçı ödülü, 1986 California Art Council misafir sanatçı ödülü almıştır.

GÜNDÜZ GÖLÖNÜ

Prof. Dr. Gündüz Gölönü was born in Çanakkale in 1937. He graduated from the Istanbul State Academy of Fine Arts in 1961 and started to work as an assistant at the same school. In 1969 he received a state scholarship to go to Studio 17 in Paris, where he worked on viscosity with Stanley William Hayter. He learnt the technique of color painting. In 1970 he became an assistant professor at the State Academy of Fine Arts. He spent a year as a guest artist at St. Paul Hamline University in United States in 1973. In 1974 he worked again as a guest artist for a summer course at San Diego State University. Prof. Gölönü became a full Professor at the Istanbul State Academy of Fine Arts in 1975. In 1979 he spent a year as a guest artist at Saint Catherine’s College, Saint Paul. He became a member of the Kala Art Print Institute and taught the techniques of viscosity printing there. In 2005, he returned to Turkey and is currently full time Professor at Işık University. He participated in the 5th Youth Exhibition (1967) in France and in San Paulo, and in the Istanbul International Print Exhibition organized in England (1968), the Prints Biennial in Alexandria (1971), and the Cabo Frio International Print Biennale in Buenos Aires (1976). Furthermore, he participated in the exhibition of 500 contemporary Engravers (1969), the Golden Palm Competition of International Artists (1971), and the Ibiza Graphics Exhibition (1972). Among the awards, Gölönü has received are: the Golden Istanbul Festival (1970), the First Prize at the Monte Carlo Istanbul Festival (1975), the Minneapolis College of Art and Design Medal of Excellence (1980) and guest artist award from the California Art Council in 1985, 1986 and 1987.

Devamı

Seçtiklerimiz